Over KenBiS, IGSli en Plusminus

Over KenBiS / About KenBiS

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen streeft ernaar in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren. Een tweede doel is de meest actuele kennis over deze aandoening te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden. Het Kenniscentrum, kortweg KenBiS, bundelt de deskundigheid van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het nodigt professionals uit deel te nemen aan een groeiend netwerk van academische en psychiatrische centra en de patiënten-vereniging Plusminus. De partners in het netwerk bouwen samen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling. KenBiS werd in 2009 het vervolg op de Lithium Plus Werkgroep, actief sinds de jaren ‘80. Sinds 2013 is KenBiS erkend als chapter van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

KenBiS (Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen) is a network organization of 21 clinical and research institutions throughout the Netherlands, all dedicated to the care for people with bipolar disorder. It was officially founded in 2009, but had evolved from the Lithium Task Force (Lithium Plus Werkgroep), a group of professionals and researchers that had been involved in bipolar disorders and regularly met since the late 1980’s. The mission of KenBiS is improving care for patients, spreading knowledge, and facilitating research on bipolar disorders. The group meets four times per year in a business and a scientific meeting at one of the participating centers. KenBiS organizes trainings and seminars, and has a close collaboration with the patient organization plusminus. Since 2013, KenBiS is the official Dutch chapter of the International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Over plusminus / About plusminus

Plusminus, ‘leven met bipolariteit’, is de Nederlandse vereniging voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen. De vereniging is opgericht in 1987 met als doel de kwaliteit van de leven met mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren, zorg verder te ontwikkelen en de betrokkenheid van partners, familieleden en andere naastbetrokkenen te vergroten. Plusminus organiseert vier maal per jaar een landelijke dag voor haar leden. Daarnaast worden er in de verschillende regio’s uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Daarnaast heeft plusminus een lotgenotenlijn en participeren leden in onderzoeksprojecten in samenwerking met KenBiS. Plusminus is ook een actief lid van MIND, de overkoepelende organisatie voor psychische gezondheid.

Plusminus, ‘living with bipolarity’, is the Dutch patient and caregiver organization for bipolar disorders. It was founded in 1987 with a mision to improve the quality of life of people with bipolar disorder, improve care, and improve involvement of partners, family members and other caregivers. Among other activities, Plusminus organizes well-visited nationwide meetings four times per year, next tot regional meetings, stimulates contact among peers, has a telephone helpdesk, and facilitates participation in research projects in collaboration with KenBiS. Plusminus is also an active member of MIND, the Dutch umbrella organization for mental health.

Over IGSLi / About IGSLi

IGSLi is in 1988 opgericht door Mogens Schou (Aarhus, Denmark), Bruno Müller-Oerlinghausen (Berlin, Germany) en Paul Grof (Ottawa, Canada). Het belangrijkste doel van de groep is om samen te werken aan onderwerpen in relatie tot de lithiumbehandeling. Er wordt gewerkt volgens excellente methoden en met grote groepen patiënten, iets wat alleen gerealiseerd kan worden door samenwerking tussen veel verschillende centra.
Momenteel zijn er 38 behandelcentra, verspreid over Europa, Canada en Amerika, betrokken bij IGSLi. Deze centra hebben allemaal lange en bijzondere ervaring ten aanzien van de langdurige behandeling van patiënten die lithium gebruiken. De leden ontmoeten elkaar ieder jaar tijdens een researchconferentie om daar lopende projecten en publicaties te bespreken en verder te ontwikkelen. Dit jaar vergaderen de IGSLi leden in Nederland en leveren zij een bijdrage aan het jubileumcongres van KenBiS.

The IGSLI was founded in 1988 by Mogens Schou (Aarhus, Denmark), Bruno Müller-Oerlinghausen (Berlin, Germany), and Paul Grof (Ottawa, Canada). The chief goal of the group was to work on controversial topics related to lithium treatment using excellent methods and working with a large number of patients – something that could only be accomplished with a multicentre approach.
Today, 38 centers in Europe, Canada and the USA are involved with IGSLI . These centres all have long and outstanding experience in the long-term treatment of patients with affective disorders with lithium. The members meets once a year at a research conference to plan and discuss running projects and to prepare publications. These conferences are regularly accompanied by a teaching seminar and public lectures. The IGSLI is dedicated to a European research tradition characterized by precise documentation and analysis, as well as by the long-term commitment and cooperation of members and staff.