Archief KenBiS bijeenkomsten

Hieronder vindt u de presentaties van de klinisch wetenschappelijke vergaderingen van KenBiS. Deze vergaderingen worden vier keer per jaar gehouden tijdens de KenBiS dagen. Voorafgaand aan de klinisch wetenschappelijke vergadering vindt de bestuursvergadering en de deelnemersraadvergadering plaats.

KWV 15 maart 2024
Organisatie van zorg: Expertiseteam Bipolaire Stoornissen GGZ Delfland – Richard Wesseloo
Onderzoek naar experiëntiële vermijding, rumineren en de link met psychische en somatische klachten bij de bipolaire stoornis (EXPO studie) – Tatjana Gauwloos
De ontwikkeling van de hersenen in kinderen met een hoog familiair risico op schizofrenie of een bipolaire stoornis – Neeltje van Haren
Religieuze en spirituele ervaringen van mensen met een bipolaire diagnose – Eva Ouwehand

KWV 15 december 2023
Pitch Mondriaan – Rob Havermans
Promotieonderzoek WELLBE-BD – Bart Geerling
Promotieonderzoek SLEEPREG-BD – Anja Stevens

KWV 29 september 2023
Technologische innovaties – Marius Reijnen
Vroege interventie bij verhoogd risico op bipolaire stoornissen – Else Treffers
Terugblik en vooruitblik GGZE team Bipolair – Lisette Rops

KWV 17 maart 2023
Bipolar Lithium Imaging Scan Study – Elvira Boere
Klinische toepassing van stadiëringsmodellen bij de bipolaire stoornis – Afra van der Markt

KWV 16 december 2022
Metformine: de oplossing voor antipsychotica-geïnduceerde gewichtstoename? – MELIA studie – Nini de Boer
Zelfmanagement van patienten met een bipolaire stoornis – Ingrid van de Ven
IPSRT in de specialistische praktijk – Tara-Eileen Hopmans
Netwerk analysis – Rahele Mesbah

KWV 11 maart 2022
Interpersoonlijke en sociaalritme therapie in de bij Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen aangesloten instellingen – Tara-Eileen Hopmans
Het effect van EMDR op de stemming bij patiënten met een bipolaire stoornis met trauma gerelateerde klachten – Debby de Been
Prevalentie en behandeling van metabool syndroom in een Nederlands cohort (Lifelines) van patiënten met een bipolaire stoornis – Jenny Borkent
Toekomstige organisatie van de zorg voor bipolaire stoornissen – Bart Geerling, voorzitter werkgroep organisatie van zorg
Effect van lithium en antipsychotica tijdens de zwangerschap op de neuropsychologische ontwikkeling van het kind – Lisanne Schrijver

KWV 10 december 2021
Goed leven met een bipolaire stoornis – Jannis Kraiss
Het nut van dagboekmetingen op een smartphone voor mensen met een bipolaire stoornis – Fionneke Bos
Searching for order in disorder – Silvio van den Heuvel

KWV 24 september 2021
Leven met bipolariteit en stigma – Esra Vermeulen en Miriam Oost
Functionele remediatie bij bipolaire stoornissen – Susan Zyto
Grow It app – Evelien Dietvorst
Psychosociaal functioneren bij kinderen van ouders met een bipolaire stoornis – Fleur Helmink
Mindfulness-Based Cognitieve Therapie bij de bipolaire stoornis – Imke Hanssen

KWV 25 juni 2021
ISBD 2021 nieuwe richtingen farmacotherapie – Helene van Gorsel
Lithiummeter – Steven Staal

KWV 19 maart 2021
De darm-brein as bij de bipolaire stoornis en het GUTS-onderzoek – Jenny Borkent
Ervaringen met groep voor jongvolwassenen met een bipolaire stoornis – Ingrid Domhof en Onno Habekotté
Toevoeging van actigrafie metingen aan chronotherapie als behandeling tegen depressie – Stella Druiven
Werkgroep ECT KenBiS – Hans Warning

KWV 04 december 2020
Brain areas associated with cognitive dysfunctioning in bipolar disorder patients – a fMRI meta-analysis– Rahele Mesbah
Resting-state connectiviteit van het fronto-limbisch netwerk in unipolair depressieve patiënten als voorspeller voor transitie naar (hypo)manie in de afwezigheid van familiaire predispositie – Thomas van Neerven
Afstemming tussen psychiaters en openbaar apothekers m.b.t. informatieoverdracht – Steven Verhagen-Smits, Jeltje Luinenborg en Rocco Hoekstra
Koorddansers – Annemieke Dols

KWV 25 september 2020
Lithiumquiz – Rocco Hoekstra
Werkgroep verpleegkundige zorg – Rick Dooremalen
Datascience en de bipolaire populatie – Eline Nap
BI-zonder studie – Alexandra Beunders

KWV 26 juni 2020
Lithiumrespons bij bipolaire stoornissen nader gedefinieerd – Charissa van Kesteren
Praat je ook nog wel eens met mij? – Manon Leenen
Mood and Resilience in Offspring – Annabel Vreeker
Terugblik ISBD 2020 – Ralph Kupka
Terugblik ISBD 2020 – Eline Regeer

KWV 6 december 2019
Family Focused Therapy – Karie Feddema
Bipolaire stoornissen en Dialectische Gedragstherapie – CJ van Dam

KWV 21 juni 2019
Ervaringsdeskundigheid – medewerkers GGNet
Onderzoek ‘Goed leven met een bipolaire stoornis’ – Jannis Kraiss

KWV 21 september 2018
Stageren van bipolaire stoornissen– Afra van der Markt
Zwangerschapspreventieprogramma bij gebruik van valproïnezuur bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd + lamotrigine mbt hemophagocytic lyphohistiocytosis (HLH) – CBG

KWV 15 juni 2018
Mindfulness-Based Cognitieve Therapie bij de bipolaire stoornis – Imke Hanssen
Keuzekaarten bipolaire stoornissen – van zorgstandaard naar toolkit – Dwayne Meijnckens

KWV 23 maart 2018
Psycho-educatie cursus blended care – Lisette Rops en Noreen Arends
Lithium en nierfunctie zelftest – Marius Reijnen en Steven Staal
Lancering protocol lichttherapie bij bipolaire stoornissen –  Raphael Schulte
Lichttherapie bij patienten met een winterdepressie in het kader van een bipolaire stoornis type I en II – L. van Hout
De rol van imagery in bipolaire stoornissen – Karin van den Berg

KWV 15 december 2017
Surveyonderzoek naar prodromen, strategieën en stemming en hun onderlinge correlatie in het kader van bipolaire stoornis – Jonne Oldenburg / Sarah Hershko
Insight in mood and cognition during daily life – an experience sampling study – Nienke Jabben
Bipolaire stoornis en het metabool syndroom, resultaten van een cross sectionele studie – Marasha de Jong
De hersenontwikkeling van kinderen na blootstelling aan lithium of antipsychotica tijdens de zwangerschap – Eline Poels

KWV 22 september 2017
Groepsinterventie voor mensen met een bipolaire stoornis en hun partners – Eline Regeer en Susanne Demacker
Generieke module EPA – Laura van Goor
Resultaten pilotstudie PEcursus– Raphael Schulte

KWV 16 juni 2017
Wat is de manie(r)? – Rita de Velde Harsenhorst
Onderzoek WELLBE-BD – Bart Geerling

KWV 10 maart 2017
Switch BD – Rixt Riemersma
Lithium bij ouderen, wat als de nierfunctie verslechtert? – Anna Krikke
Het ontregelde brein– Benno Haarman
Dagboekmetingen bij bipolaire stoornissen– Fionneke Bos

KWV 16 december 2016
Positieve Psychologie Interventies – Melissa Chrispijn
Patiënten ervaringen met verpleegkundige zorg …– Jacobine van Lankeren
Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen – Ralph Kupka
Did Vincent van Gogh suffer from bipolar disorder – Willem Nolen

KWV 23 september 2016
Expert by experience– Muriel Hoen
Onderzoek naar internationale monitoradviezen bij het voorschrijven van lithium– Mariëtte Nederlof

KWV 17 juni 2016
Bipolaire stoornis en slaap – Sanne Verkooijen
Neuro imaging bij bipolaire stoornissen; een overzicht – Max de Leeuw

KWV 18 maart 2016
Caregiver burden En de behoeften aan ondersteuning van naasten van patiënten met een psychiatrische stoornis – Hanneke de Wit
Zelfmanagement en Dialoog – Silvio van den Heuvel
Kwaliteitsontwikkeling GGZ – Sebastiaan Baan
Conjunct Analyse onder professionals ter ondersteuning van de Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen – Bob van Wijngaarden
Zorgstandaard bipolaire stoornissen – Kwaliteitsontwikkeling GGZ – Ralph Kupka

KWV 20 juni 2015
Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen – een overzicht Ralph Kupka
Lithium tijdens hemodialyse S.V. Laurens en R. Hoekstra
Lithium nephropathy A. Hercegovac, R. Hoekstra, T. Bosch, A.M. Van Alphen
Organisatie van de zorg: aanbevelingen vanuit de MDR bipolaire stoornis Rixt Riemersma-van der Lek, Psychiater Lentis FACT Winschoten & Bart Geerling, VS en manager SCBS Dimence

KWV 20 maart 2015
Deze vergadering staat in het teken van herstel.
Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap Michiel Bähler
Illness Management and Recovery (IMR) Titus Beentjes

KWV 12 december 2014
KenBiS richtlijn bipolaire stoornis_kupka PDF
KenBiS werkgroep bedrijfsvoering

KWV 19 september 2014
140919_Becking_immuunactivatie
140919_vd Werf_cognitieve stoornissen bij bipolaire stoornis
140919_Riemersma casus dement of depressief
140919_ter Meulen_1e lijn

KWV 13 juni 2014
140613_vd Voort_collabarative care
140613_Werkgroep ROM ppt KenBiS

KWV 28 maart 2014
Werkgroep Zwangerschap en Psychiatrie
FACT gericht werken op een polikliniek voor bipolaire stoornissen
De Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie
Suicide Ideation in the depression group (NBB) (deel 1)
Suicide Ideation in the depression group (NBB) (deel 2)

KWV 27 september 2014
Een gedeelde onderzoeksagenda voor bipolaire stoornissen
Lithium en nierziekten
Onderzoek binnen een specialistisch centrum 
Uitdagend

KWV 7 juni 2013
2013-06-07 KenBiS KWV Bergink
2013-06-07 KenBiS KWV Lochman
2013-06-07 KenBiS KWV Schulte

KWV 15 maart 2013
2013-03-15 KenBiS KWV Brouwer
2013-03-15 KenBiS KWV Kupka
2013-03-15 KenBiS KWV Melling
2013-03-15 KenBiS KWV Peetoom

KWV 14 december 2012
Presentatie “Boekhouden met plussen en minnen” (ppt) door Mischa van Bendegem op de KWV van 14-12-2012.

Verslag VMDB deelnemersraad 29 juni 2012
Verslag VMDB klinisch wetenschappelijke bijeenkomt 29 juni 2012

Verslag VMDB deelnemersraad 29 juni 2012
Verslag VMDB deelnemersraad 29 juni 2012

Verslag KWV 30 maart 2012
Klinisch-wetenschappelijke vergadering 30 maart 2012

Verslag deelnemersraad 30 maart 2012
Deelnemersraad 30 maart 2012

Verslagen 2011
Verslag KenBiS-dagen 24 juni 2011
Verslag KenBiS bijeenkomst september 2011
Verslag KenBiS bijeenkomst december 2011