3DOC: ‘Wanneer waan werkelijkheid wordt; over leven met een bipolaire stoornis’

Jöran heeft een bipolaire stoornis, dit maakt hem kwetsbaar voor depressies, manieën, en psychoses. In een persoonlijke en zeer openhartige documentaire gaat Jöran terug naar zijn verleden. Hij gaat in gesprek met de mensen die zijn stoornis van dichtbij hebben meegemaakt om antwoord te krijgen op de vraag hoe je daarmee omgaat. Hoe is het om je eigen gedachtes niet te kunnen vertrouwen?
De documentaire ‘3Doc: Wanneer Waan Werkelijkheid Wordt’ is donderdag 26 oktober om 23.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Door het eerlijke verhaal te vertellen hoopt Jöran meer inzicht en begrip te creëren voor bipolaire stoornissen. Hij wil het taboe  doorbreken dat nog altijd op de ziekte drukt.  De verhalen van Jöran worden afgewisseld door gesprekken met zijn dierbaren en indringende persoonlijke video’s uit zijn beladen verleden.

Jöran: ‘Ik heb de tol moeten betalen voor het lot. Maar ik begrijp nu veel beter waarom ik onbegrepen was.’

‘3Doc: Wanneer Waan Werkelijkheid Wordt’ is een coproductie van BNNVARA en Stichting take 4.

Vacature bestuurslid (Psycholoog)

Het bestuur van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) is op zoek naar een bestuurslid (psycholoog)

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) stelt zich tot doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis te verbeteren, en de meest actuele kennis over deze aandoening te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen bundelt de in ons land aanwezige expertise van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het vormt zo een hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging met elkaar bouwen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling.  Meer informatie staat op onze website www.kenbis.nl.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een geprofessionaliseerde organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken.

In verband met het vertrek van een van de huidige bestuursleden zijn wij op zoek naar een psycholoog ter versterking van het huidige bestuur. Het bestuur van KenBiS is multidisciplinair en bestaat uit 7 leden; twee psychiaters, twee verpleegkundig specialisten, een GZ-psycholoog, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene.

Het bestuur komt 4 maal per jaar bijeen en vergadert dan tevens met de deelnemersraad, waarin alle aan KenBiS deelnemende instellingen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast vinden nog 8 online vergaderingen per jaar plaats. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr. Eline Regeer, voorzitter bestuur KenBiS, email: e.regeer@altrecht.nl of Tanja Dijk, manager KenBiS, e-mail: info@kenbis.nl

Tot uiterlijk 17 november kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen naar het bureau van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen via info@kenbis.nl.

Promotie Anja Stevens – vrijdag 10 november

Vrijdag 10 november om 13.45 uur verdedigt Anja Stevens haar proefschrift getiteld “Bipolar disorder during pregnancy and the postpartum period: Patients’ considerations, course of bipolar disorder and impact of sleep loss” aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het onderzoek had tot doel de invloed van zwangerschap op het beloop van de bipolaire stoornis te onderzoeken en meer specifiek of slaapproblemen tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling een risicofactor zijn voor stemmingssymptomen in de postpartum periode bij vrouwen met een bipolaire stoornis. Daarnaast is onderzocht welke ideeën en zorgen vrouwen met een bipolaire stoornis hebben met betrekking tot gezinsplanning en zwangerschap.

Locatie: De aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (De Boelelaan 1105 Amsterdam). De verdediging is ook online te volgen.

Psycho-educatie cursus voor jongeren met een bipolaire stoornis

In het najaar van 2023 start in het Erasmus MC in Rotterdam een psycho-educatiecursus voor jongeren met een bipolaire stoornis.

Waarom deze groep?
We merken dat er onder jongeren met een bipolaire stoornis behoefte is aan lotgenotencontact en dat er in deze leeftijdsfase andere onderwerpen van belang zijn dan op oudere leeftijd. Om deze reden is het initiatief ontstaan een psycho-educatiecursus specifiek voor jongeren te starten. Volg je een behandeling bij een andere instelling, dan kun je naast je huidige behandeling, met een gerichte verwijsbrief van je behandelaar ook deelnemen. Het is belangrijk dat wij voor aanvang van de behandeling een brief van jouw behandelaar (medisch specialist) hebben ontvangen met diagnose en de reden van aanmelding: psycho-educatie bipolaire stoornissen.

Wat is het?
Doel van de psycho-educatiecursus is de patiënt en betrokkenen inzicht te geven in het ziektebeeld. Uit onderzoek blijkt dat psycho-educatie een belangrijke rol speelt bij het herstel en een positief ziektebeloop. Daarnaast bevordert de cursus de zelfredzaamheid en de therapietrouw waardoor het risico op terugval vermindert. Wij bieden een groepsprogramma aan voor jongeren met een bipolaire stoornis waarbij verschillende onderwerpen aan bod zullen komen: o.a. symptomen (depressie, manie, psychose), beloop, oorzaken, stress-kwetsbaarheidsmodel, erfelijkheid, medicatie, herkenning van vroege symptomen, relaties, vrijetijdsbesteding, studie en de toekomst. Ook organiseren we een avond voor naasten (broer, zus, ouder(s) of goede vriend(in)), zodat zij ook kunnen leren over de stoornis.

Voor wie?
Jongeren met een bipolaire spectrum stoornis tussen de 16 en 25 jaar (jonger in overleg).

Wanneer?
In totaal zijn er vijf sessies, waarvan één naastenbijeenkomst:

Maandag 23 oktober 16.00-17.30
Maandag 6 november 16.00-17.30
Maandag 20 november 16.00-17.30
Maandag 27 november 19.00-20.30 (naastenbijeenkomst; locatie Erasmus MC)
Maandag 11 december 16.00-17.30

Voorafgaand aan de bijeenkomsten zal er een individuele digitale kennismaking plaatsvinden.

Je kunt je interesse voor deelname kenbaar maken bij je behandelaar. Bij vragen verzoeken wij je contact op te nemen met Esther Mesman via het telefoonnummer 010-704 02 09 of secretariaat.int@erasmusmc.nl.