Bipolariteit index toegevoegd aan meetinstrumenten

In de sectie van meetinstrumenten voor de bipolaire stoornis is de Bipolariteit Index toegevoegd. Dit is de nederlandse vertaling door D. de Been en R.W. Kupka (2007) van de Bipolarity Index, G. Sachs / STEP-BD.