The Secret Life of a Manic Depressive wint Emmy

De documentaire The Secret Life of a Manic Depressive van Stephen Fry heeft de prijs voor beste documentaire gewonnen bij de Emmy Awards, zoals ook te lezen op Times Online.

British television productions won a string of International Emmy awards in New York last night, picking up seven top honours.

Stephen Fry’s The Secret Life of a Manic Depressive scooped best documentary as BBC actors and productions left with six awards, including best arts programming, best non-scripted entertainment and best comedy series.

After picking up his award, Fry said: “It’s a lucky evening for us. We’re lucky to have this institution, the BBC, and that’s helped generations of people (in television).”

The 35th International Emmys recognised excellence in TV programming produced outside the US.

Najaarssymposium bipolaire stoornissen

Op 13 november vindt in de Jaarbeurs in Utrecht het vierde najaarssymposium bipolaire stoornissen plaats, dat Continuum Psychiatrie in samenwerking met het kenniscentrum bipolaire stoornissen jaarlijks organiseert. Het thema is dit jaar: Bipolaire stoornissen en comorbiditeit. Er zullen inleidingen gehouden worden over de comorbiditeit met ADHD, borderline persoonlijkheidsstoornis, psychose, verslaving, en somatische aandoeningen. Ook dit jaar zal een ervaringsdeskundige van de VMDB het perspectief van de patient belichten. Het symposium is bedoeld voor psychiaters en psychiaters in opleiding, en voor andere professionals die werken met deze doelgroep zoals artsen, verpleegkundigen en psychologen.

Masterclass verpleegkundigen opgezet door het kenniscentrum

Verpleegkundigen worden steeds meer betrokken bij de behandeling en zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis. De zorg voor deze patiënten is specialistenwerk waarin ook een grote rol voor verpleegkundigen is weggelegd. Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBis) onderkent deze tendens en juicht deze van harte toe. Het KenBis heeft het initiatief genomen voor deze verpleegkundigen een masterclass op te zetten die in het najaar van 2007 van start gaat. Lees verder over de masterclass verpleegkundigen. Voor de data kunt u de agenda bekijken. Het infschrijfformulier is direct te downloaden.

The International Society of Bipolar Disorders (ISBD) consensus guidelines for the safety monitoring of bipolar disorder treatments

Vanuit de International Society of Bipolar Disorders (ISBD) is een commissie (waarin ook de Nederlandse ziekenhuisapotheker Ingeborg Wilting participeert) momenteel bezig met het ontwikkelen van een richtlijn voor safety monitoring specifiek bedoeld voor patiënten die worden behandeld in het kader van bipolaire stoornissen.

Patiënten met een bipolaire stoornis hebben een verhoogd uitgangsrisico op somatische complicaties, met name cardiovasculaire complicaties. Daarnaast is van de middelen die worden ingezet bij bipolaire stoornissen bekend dat ze kunnen leiden tot diverse somatische complicaties.

De focus van de richtlijn zal liggen op de monitoring van de somatische complicaties van de meest bekende middelen gebruikt bij de behandeling van bipolaire stoornissen. De richtlijn is momenteel ter publicatie aangeboden aan Bipolar Disorders. Tevens zal de richtlijn worden toegelicht tijdens het ISBD congres in Januari 2008 te Agra, India.