VUmc stelt leerstoel Bipolaire Stoornissen in

Per 1 augustus 2010 is aan de faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU Medisch Centrum) de leerstoel Bipolaire Stoornissen ingesteld. Het betreft hier een gewone leerstoel (ordinariaat) als uitbreiding van de bestaande onderzoekslijnen van het VUmc.

De doelstelling van de leerstoel is het leveren van een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van leven van patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten, door middel van wetenschappelijk onderzoek, innovatie in zorg, en onderwijs en opleiding van professionals. Daarnaast heeft de hoogleraar een adviserende en voorlichtende rol naar maatschappelijke organisaties en het brede publiek. De Academische Werkplaats Bipolaire Stoornissen, waar patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs samenkomen, zal daartoe verder worden ontwikkeld. Deze academische werkplaats is onderdeel van GGZinGeest op de locaties Amsterdam-Buitenveldert en het Spaarneziekenhuis in Hoofddorp. In de komende jaren zal er een onderzoeksprogramma worden ontwikkeld dat nauw aansluit bij de 2e en 3e lijns patiëntenzorg.

Als hoogleraar Bipolaire Stoornissen is aangesteld Ralph Kupka, voorzitter van het KenBiS. Hij zal in de praktijk werkzaam zijn bij GGZinGeest en houdt bovendien een deelaanstelling bij het Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen van Altrecht. Daarmee zal tussen GGZinGeest en Altrecht een intensieve samenwerking tot stand worden gebracht op het gebied van de bipolaire stoornissen.

Op 14 april 2011 zal professor Kupka zijn oratie houden in de aula van de Vrije Universiteit.