Klinisch-wetenschappelijke bijeenkomsten nu ook geaccrediteerd voor verpleegkundigen

Het donateurschap van KenBis geeft aan professionals toegang tot de klinisch-wetenschappelijke bijeenkomsten van het KenBiS, die vier maal per jaar plaatsvinden en behalve voor psychiaters nu ook voor verpleegkundigen geaccrediteerd zijn door de respectievelijke wetenschappelijke verenigingen. Het programma staat op de website.

Belangrijk: toekenning van accreditatiepunten is voorbehouden aan betalende donateurs, die hun aanwezigheid tijdens elke bijeenkomst registreren en na de bijeenkomst een evaluatieformulier invullen. Na een eerste bezoek kan men zich desgewenst via de website laten registreren als donateur. Indien dit binnen een week na de bijeenkomst gebeurt, kunnen nog accreditatiepunten worden toegekend. Het donateurschap staat op naam van de donateur, dus niet van de instelling waar de donateur werkzaam is.

De administratie van het KenBiS wordt vanaf medio 2010 verzorgd vanuit Altrecht GGZ, van waaruit donateurs een accept-giro toegestuurd krijgen

Aanmelding als donateur

U kunt zich alleen via deze pagina als donateur aanmelden.