Oratie prof. Ralph Kupka

Op donderdag 14 april houdt prof. Ralph Kupka zijn inaugurele rede als hoogleraar bipolaire stoornissen aan het VU Medisch Centrum. De oratie heeft als titel: “Manisch-depressief, hebben of zijn?”, en vindt plaats om 15.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Thema: De bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit) heeft zowel tijdens de ziekte-episoden als daarbuiten grote invloed op het emotionele leven en functioneren van de patient en diens naasten. De behandeling richt zich dan ook enerzijds op de ziekte en anderzijds op de persoonlijke context en het psychosociaal functioneren buiten de episoden. Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de academische werkplaats bipolaire stoornissen sluit hierop aan, en richt zich daarnaast op de achtergronden en determinanten van de aandoening.