Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen wordt Chapter van de ISBD

Met ingang van mei 2013 is het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) officieel een afdeling (chapter) van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD). De toetreding tot de ISBD betekent een belangrijke internationale erkenning voor de plaats die het KenBiS inneemt als het belangrijkste expertisecentrum op het gebied van bipolaire stoornissen in Nederland. De Engelse naam van het kenniscentrum is Dutch Foundation for Bipolar Disorders.

Het nationale netwerk waaruit het KenBiS bestaat, een gezamenlijk initiatief van diverse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en enkele universitaire instellingen met een speciale expertise op het gebied van de bipolaire stoornis, het Trimbos Instituut en de patiëntenvereniging Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB), kan haar expertise uitbreiden en verdiepen door de internationale samenwerkingsverbanden met de andere, bij de ISBD aangesloten, instellingen en netwerken.

Het KenBiS stelt zich ten doel om in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire stemmingsstoornis te verbeteren, en kennis over deze aandoening te vergaren, te
ontwikkelen en te verspreiden. Dit betreft zowel de diagnostiek en behandeling van de bipolaire stoornis, als ook kennis gericht op het verbeteren van het welzijn van de patiënt en diens maatschappelijk functioneren. Het KenBiS zal deze kennis beschikbaar stellen aan behandelaars, patiënten en andere betrokkenen, en aan maatschappelijke organisaties, en de implementatie van deze kennis in de praktijk bevorderen.

Deze doelstelling wordt in belangrijke mate gedeeld met de doelstelling van de ISBD. Vele individuele betrokkenen bij het KenBiS waren reeds lid van de ISBD, die in de periode 2012-2014 wordt voorgezeten door de Nederlandse emeritus hoogleraar Willem Nolen. Het lidmaatschap van het KenBiS als afdeling van de ISBD zal het mogelijk maken om ook in internationaal verband bij te dragen aan de diagnostiek, behandeling en de kwaliteit van leven van mensen met een bipolaire stoornis.

isbd