KenBiS zoekt twee bestuursleden

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) is op zoek naar twee bestuursleden: een ervaringsdeskundige en een bestuurder voor PR. Bent u degene die we zoeken?

KenBiS streeft ernaar in Nederland de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren. Een tweede doel is de meest actuele kennis over deze aandoening te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden.

Samen naar een betere zorg voor mensen met een bipolaire stoornis

KenBiS bundelt de deskundigheid van gespecialiseerde professionals, patiënten en naastbetrokkenen. Het nodigt professionals uit deel te nemen aan een groeiend netwerk van academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging VMDB. De partners in het netwerk bouwen samen aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling. Meer informatie staat op www.kenbis.nl.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een geprofessionaliseerde organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken.

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar twee bestuursleden ter versterking van het huidige bestuur.  Het bestuur is samengesteld uit professionals, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene.

Door het vertrek van de ervaringsdeskundige wordt voor deze vacature een opvolger gezocht. Wij zoeken hiervoor een persoon die ervaringsdeskundige is op het gebied van bipolaire stoornissen.

Daarnaast zoeken wij een persoon met ervaring op het gebied van PR en tevens kennis van de maatschappelijke positie van de zorg in een snel veranderend politiek-maatschappelijk klimaat.

Het bestuur komt vier maal per jaar bijeen en vergadert dan tevens met de Deelnemersraad, waarin alle aan KenBiS deelnemende instellingen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast vinden nog vier telefonische vergaderingen per jaar plaats.

Wat bieden we?

KenBiS biedt een netwerk vol innovatie en inspiratie, met betrokken mensen die samenwerken aan een betere zorg. De werkzaamheden zijn onbezoldigd. Reiskosten en andere onkosten worden vergoed.

Uw reactie

Voor nadere informatie over beide functies kunt u contact opnemen met: prof. dr. Ralph Kupka, voorzitter bestuur KenBiS, 06-22205080, r.kupka@ggzingeest.nl of mw. Anja Stevens, secretaris bestuur KenBiS, 06-12969202, a.stevens@dimence.nl. Tot uiterlijk 22 mei 2015 kunt u uw schriftelijke reactie op één van beide vacatures sturen naar: Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, p/a Dimence, t.a.v. Tanja Dijk, Postbus 398, 7600 AJ Almelo of via bureaukenbis@kenbis.nl.