Proefschrift ‘Genetic and environmental determinants of cognitive dysfunction and psychotic-like experiences in neuropsychiatric patients and healthy individuals

Op 11 november zal Annabel Vreeker haar proefschrift ‘Genetic and environmental determinants of cognitive dysfunction and psychotic-like experiences in neuropsychiatric patients and healthy individuals’ verdedigen. Een belangrijk deel van de data die zij in dit proefschrift beschrijft is afkomstig van de Bipolar Genetics studie. Haar hoofdbevinding is dat bipolaire patiënten, ondanks een lager IQ, vaker de universiteit hebben afgerond dan gezonde controles. Het afronden van een hoog opleidingsniveau lijkt samen te hangen met de mensen met de aandoening zelf en niet met een genetische kwetsbaarheid, aangezien we geen hoger opleidingsniveau vinden in broers en zussen van mensen met de aandoening.