Psychologische interventie vermindert terugval bij bipolaire stoornis

Voor het eerst is door middel van het bij elkaar voegen van resultaten uit onderzoek van kwalitatief hoog niveau onderzocht of psychologische behandeling effect heeft bij mensen met een bipolaire stoornis. Het blijkt dat psychologische interventies het aantal terugvallen en ziekenhuisopnames kan verminderen.
Matthijs Oud van het Trimbos-instituut (moud@trimbos.nl) heeft hierover in The British Journal of Psychiatry een artikel gepubliceerd,  dit is gebeurd in samenwerking met een groep van (inter)nationale experts (waaronder Ralph Kupka en Raphael Schulte). Verder is de evidentie gebruikt in de Engelse (NICE) en Nederlandse multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen

Het is bekend dat psychologische interventies werken bij stoornissen zoals schizofrenie en depressies. Maar het was tot voorkort onduidelijk of ze werken bij mensen met een bipolaire stoornis en voor welke type een professional moet kiezen in welke fase (manische, depressieve of stabiele) van de stoornis. En dit is wel van belang omdat medicatie alleen niet het probleem van terugvallen verhelpt; 60 procent van de patiënten heeft na het starten binnen twee jaar een terugval. Professionals zijn daarom gebaat bij aanvullende methoden om de patiënt te helpen.

De resultaten uit 55 RCT’s met 6010 patiënten zijn gebruikt om conclusies te kunnen trekken. Het blijkt dat psychologische interventies in veel gevallen het aantal terugvallen en ziekenhuisopnames vermindert en mogelijk depressieve symptomen verbetert. Het geven van psychologische interventies (in combinatie met farmacotherapie) gericht op het individu zijn effectief in het voorkomen van terugvallen, niet alleen op de korte (34 procent minder kans op een terugval) maar ook op de langere termijn (26 procent minder kans op een terugval). Ook collaborative care helpt, maar liet alleen op het voorkomen van ziekenhuisopnames duidelijke effecten zien (32 procent minder opnames). Voor andere interventies zijn er ook effecten maar de evidentie is minder robuust. Hierbij valt te denken aan het geven van groepspsycho-educatie (zorgt voor minder terugval en symptomen) en psycho-educatie aan de familie(verminderen terugval). Helaas blijkt niet uit onderzoek dat psychologische interventies een toegevoegde waarde hebben op de volgende uitkomsten: manische symptomen, kwaliteit van leven en psychologisch functioneren. Dit kan in de toekomst veranderen met meer onderzoek.

Op http://www.ggzrichtlijnen.nl/ is de multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen te vinden.

Klik hier voor het abstract van het artikel.

Referentie: Oud M, Mayo-Wilson E, Braidwood R, Schulte P, Jones S, Morris R, Kupka R, Cuijpers P, Kendall T.  (2016) Psychological interventions for adults with bipolar disorder: A systematic review and meta- analysis. Br J Psychiatry.