Verslag familieavond Altrecht Bipolair

Op maandagavond 18 april heeft Altrecht Bipolair een familieavond georganiseerd. Er was een ruime opkomst van patiënten, naasten en familieleden. Er is uitgebreid stilgestaan bij de belangrijke rol die naasten vervullen in de behandeling van bipolaire patiënten en wat de bipolaire stoornis ook voor hen betekent.

Eline Regeer, psychiater en GZ psycholoog Susanne Demacker gaven een presentatie over de partner- relatiegroep die de afdeling Bipolair sinds enkele jaren verzorgt. Hierin werd aandacht besteed aan de stress en de veranderingen in de relatie die een episode teweeg kan brengen. Tevens werd besproken hoe tijdens een stemmingsepisode de patiënt verandert in zijn doen en laten en hoe na een stemmingsepisode angst voor terugval blijft bestaan. Hoe schuld- en schaamtegevoelens en vaak financiële en sociale gevolgen naar aanleiding van een episode te verwerken, maar hoe dit ook een sterke weerslag kan hebben op de partner. Hoe de partner steeds meer als ‘signaalpersoon’ fungeert en zijn of haar eigen leven en bezigheden op een laag pitje kan gaan zetten.

De partner- relatiegroep bestaat uit 5 bijeenkomsten waarin aandacht besteed wordt aan psycho-educatie, het verbeteren van de communicatie- en probleemoplossingsvaardigheden, het verminderen van de ‘expressed emotions’, aandacht besteed wordt aan het vergroten van het welbevinden van patiënt en partner,  het omgaan met stigma en het versterken van de positieve aspecten van de relatie.

Na de pauze heeft Roderik Schaepman aan de hand van het tonen van fragmenten uit de documentaire ‘Ver van Daan’, een documentaire over de ziekte van zijn vader, op een zeer betrokken en illustratieve wijze belangrijke thema’s in het omgaan met de bipolaire stoornis ter sprake gebracht. Hij benadrukte hierbij het belang van het met elkaar in gesprek gaan over de ziekte en de gevolgen hiervan om hiermee uiteindelijk meer betrokkenheid bij en begrip voor elkaar te krijgen. Altrecht Bipolair kijkt terug op een stimulerende interactieve avond.

De avond werd afgesloten met een borrel waarin de aanwezigen nog met elkaar hebben na kunnen praten.