Willem Nolen Prijs 2018 toegekend aan de KenBiS werkgroep ‘Erfelijkheid Bipolair’

Willem Nolen Prijs 2018 toegekend aan de KenBiS werkgroep ‘Erfelijkheid Bipolair’

Tijdens het Najaarsymposium Bipolaire Stoornissen 2018 is de Willem Nolen Prijs voor bipolaire stoornissen 2018 toegekend aan de werkgroep ‘Erfelijkheid Bipolair’ van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), bestaande uit de initiatiefnemers Nick Bronsting en Nienke van Houwelingen, de psychiaters Ronald Vonk, Eline Regeer en Manon Hillegers en Marieke van Eijkelen namens de Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB).

De werkgroep heeft de website www.erfelijkheidbipolair.nl ontwikkeld die met teksten en korte video’s zeer adequate voorlichting biedt over de erfelijkheid van bipolaire stoornissen, bedoeld voor zowel patiënten en andere geïnteresseerden als behandelaren. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze website was de sponsorfietstocht ‘Als Juffrouw Vlinder kon fietsen’ van Nick en Nienke in 2016 naar Santiago de Compostella. Hiermee hebben zij geld ingezameld voor onderzoek naar de erfelijkheid van bipolaire stoornissen (zie ook hun facebookpagina).
De jury was onder de indruk van de prestatie van Nick en Nienke en over de manier waarop zij hun boodschap dat er behoefte is aan goede informatie over de erfelijkheid van bipolaire stoornissen, hebben uitgedragen. En daarnaast over hoe dat in een samenwerking tussen betrokkenen en deskundigen heeft geleid tot een prachtige, wetenschappelijk onderbouwde website.

Andere genomineerden
De andere twee genomineerden voor de prijs waren Bodine de Walle, sociaal agoog en ervaringswerker bij GGz inGeest, voor de ontwikkeling van de cursus ‘Hoe overleef ik mijn doodsgedachten’ en de KenBiS werkgroep chronotherapie voor het ontwikkelen van het protocol lichttherapie bij bipolaire stoornissen.

De Willem Nolen Prijs
De Willem Nolen Prijs wordt sinds 2013 jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling, die baanbrekend onderzoek heeft verricht of buitengewone initiatieven heeft ontplooid ten bate van patiënten met een bipolaire stoornis en/of hun naasten.