Prijsverhoging Priadel

Onlangs is de prijs van Priadel (lithiumcarbonaat 400 mg per tablet met gereguleerde afgifte) door de fabrikant verhoogd. Daardoor zijn alle leverbare lithiumcarbonaat 400 mg tabletten (lithiumcarbonaat, Camcolit, Priadel) even duur geworden en vallen zij buiten de huidige limiet voor volledige vergoeding. Er moet door de patiënt per 100 tabletten ongeveer 12 euro worden bijbetaald, wat op jaarbasis afhankelijk van de gebruikte dosis tussen 80 en 150 euro zal zijn. Dit is lager dan de limiet voor bijbetaling die 250 euro per jaar bedraagt. KenBiS, Plusminus, de Depressievereniging, MIND en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben deze kwestie uitgebreid aan de orde gesteld, en in de media is er prominent aandacht aan gegeven. Ook is er een brief naar de tweede kamer gestuurd.

Vanuit de NVvP is contact geweest met het ministerie van VWS met als inzet om de vergoedingslimiet te verhogen opdat alle preparaten volledig vergoed zullen worden. Momenteel is nog niet bekend of dit zal gebeuren, en moet er dus worden bijbetaald.

De werking van alle lithiumpreparaten is hetzelfde. De Nederlandse Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire Stoornissen (2015) geeft aan dat Camcolit en Priadel voorkeurspreparaten zijn vanwege de uniforme dosis van 400 mg waardoor vergissingen worden voorkomen, de gereguleerde afgifte waardoor eenmaal daagse inname mogelijk is, en de coating waardoor de smaak beter is. Omdat de prijs, en dus de bijbetaling voor alle soorten lithium tabletten hetzelfde zijn, adviseren wij het soort lithium voor te schrijven dat door de patiënt het beste wordt verdragen. Vaak is dat een middel met vertraagde afgifte, zoals Camcolit of Priadel.