Nieuwsbrief MARIO screeningsstudie

De MARIO screeningsstudie is gericht op het ontwikkelen en valideren van een screener (de MARIO-check) om stemmingsklachten bij kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) eerder te kunnen herkennen. Tot 1 december 2023 zoekt het onderzoeksteam 1500 kinderen tussen de 10 en 25 jaar.

Wil je meer weten over de MARIO screeningsstudie? Kijk dan op https://mario-project.nl