Promotie Imke Hanssen – 8 juli 2022

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie voor de bipolaire stoornis – Imke Hanssen

Ondanks verschillende behandelopties, ervaart een groot deel van de mensen met een bipolaire stoornis behoorlijke restklachten die het dagelijks functioneren belemmeren. Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) is mogelijk van toegevoegde waarde in de behandeling van de bipolaire stoornis. MBCT richt zich namelijk niet alleen op het verminderen van klachten, maar leert deelnemers ook om zich op een andere manier te verhouden tot deze klachten. Op deze manier zou MBCT kunnen bijdragen aan het herstel van deelnemers, ondanks de belemmeringen die zij mogelijk van hun klachten ervaren.

In 2017 werd het Balans-onderzoek opgestart in samenwerking met verschillende instellingen door heel Nederland (Radboudumc, Altrecht, Pro Persona, Dimence, PsyQ, Mondriaan, Lentis). Het doel van dit gerandomiseerde onderzoek was om de effectiviteit van MBCT bij mensen met een bipolaire stoornis te onderzoeken. In totaal hebben 144 mensen met een bipolaire stoornis meegedaan aan het Balans-onderzoek. Deze deelnemers werden over twee groepen geloot: 72 deelnemers kwamen in de MBCT + gebruikelijke behandeling groep (deze deelnemers volgden de 8-weekse MBCT bovenop de gebruikelijke behandeling) en 72 deelnemers kwamen in de gebruikelijke behandeling groep (deze deelnemers volgde alleen de gebruikelijke behandeling).

De resultaten laten zien dat MBCT niet effectief is voor alle mensen met een bipolaire stoornis, maar dat de mensen met meer depressieve klachten en meer problemen in het functioneren wel baat hebben bij MBCT. Daarnaast blijkt uit kwalitatieve interviews dat MBCT een haalbare, veilige en acceptabele interventie is in de behandeling van de bipolaire stoornis.

Promotie

Het Balans-onderzoek is inmiddels afgerond. Op vrijdag 8 juli 2022 zal Imke Hanssen haar proefschrift getiteld: In search of balance: Mindfulness-Based Cognitive Therapy in het openbaar verdedigen.

Wil je graag meer lezen over het Balans-onderzoek? Dan verwijzen we je graag naar de verschillende artikelen die hieruit voortgekomen zijn. Onderzoeksprotocol
Kwalitatief onderzoek naar haalbaarheid MBCT
Kwalitatief onderzoek naar procesveranderingen
Mixed-methods onderzoek naar negatieve effecten van MBCT
Kwantitatief onderzoek naar effectiviteit volgt zodra deze gepubliceerd is.