Promotie Annet Spijker

Op 4 december 2012 promoveert Annet Spijker, psychiater en teamcoördinator van het team Bipolaire Stoornissen van PsyQ Den Haag, op het proefschrift getiteld “Cortisol exposure, cognition and clinical course of bipolar disorder”. In het proefschrift is bij 366 patienten met een bipolaire stoornis onderzocht wat de invloed van de regulatie van het gehalte aan stress hormoon (cortisol) is, op het klinisch beloop van de bipolaire stoornis. Daarnaast is gekeken naar de invloed van medicatie gebruik op cognitief functioneren.

Samenvattend leiden de bevindingen tot de conclusie dat de regulering van het gehalte aan cortisol is geassocieerd met verschillende klinisch relevante verschijnselen van de bipolaire stoornis. Er is mogelijk sprake van een subgroep patiënten waarbij de regulering van cortisol meer ontregeld is. Daarnaast lijken ook seizoensgebonden ritmes een rol te spelen. Nader onderzoek naar deze mogelijke subgroepen is aangewezen, en zal in het vervolgonderzoek van dit project een belangrijke vraagstelling zijn.