Je leven op zijn kop

Voorlichtingsfilm over ervaringen van een dochter van een moeder met een bipolaire stemmingsstoornis.

Er is veel bekend over de gevolgen van bipolaire stemmingsstoornissen voor degene die aan deze aandoening lijdt. Minder is bekend over de gevolgen voor de naastbetrokkenen. Daarover gaat deze film. De dochter vertelt hoe zij worstelde met de manische en depressieve episoden van haar moeder. Dat die verliefd werd op haar leraar vond zij een van de pijnlijkste gebeurtenissen.
De dochter schetst hoe het gezin indertijd deze crisis is doorgekomen, en dat zij daarbij veel steun kreeg van haar vader. De behandeling van haar moeder door de GGZ bleek effectief te zijn en zij is alweer jaren stabiel. De relatie tussen dochter en moeder is helemaal hersteld.
Professionele hulp voor de dochter en haar broer vanuit de KOPP-groep van de GGZ sloot helaas weinig aan bij waar zij toen behoefte aan hadden. Zij geeft aan hoe dat beter kan. Naar haar oordeel is hulp aan kinderen van groot belang om de negatieve gevolgen van de bipolaire stoornis van een ouder op het gezin te beperken. Zij ziet ook een positieve kant: in het beste geval zullen kinderen de gebeurtenissen goed verwerken en er sterker en zelfbewuster uitkomen. In ieder geval heeft zij dit zelf zo ervaren. Zij wil graag het taboe rondom psychiatrische stoornissen doorbreken, maar omdat dit taboe momenteel nog te sterk heerst, heeft zij er voor gekozen om anoniem te blijven.

Thema’s die besproken worden:

  • Kind perspectief van manie en depressie; schaamte en verdriet.
  • Invloed op gezin en belang van steun vanuit gezonde ouder.
  • Rol van de hulpverlening en belang van continuïteit in persoon en tijd.
  • Erfelijkheid en risico op eigen problematiek.
  • Beloop en ziekte en herstel gezinsrelaties.Deze thematiek kan voor patiënten en betrokkenen confronterend zijn.

Je leven op zijn kop from Kenbis on Vimeo.