The International Society of Bipolar Disorders (ISBD) consensus guidelines for the safety monitoring of bipolar disorder treatments

Vanuit de International Society of Bipolar Disorders (ISBD) is een commissie (waarin ook de Nederlandse ziekenhuisapotheker Ingeborg Wilting participeert) momenteel bezig met het ontwikkelen van een richtlijn voor safety monitoring specifiek bedoeld voor patiënten die worden behandeld in het kader van bipolaire stoornissen.

Patiënten met een bipolaire stoornis hebben een verhoogd uitgangsrisico op somatische complicaties, met name cardiovasculaire complicaties. Daarnaast is van de middelen die worden ingezet bij bipolaire stoornissen bekend dat ze kunnen leiden tot diverse somatische complicaties.

De focus van de richtlijn zal liggen op de monitoring van de somatische complicaties van de meest bekende middelen gebruikt bij de behandeling van bipolaire stoornissen. De richtlijn is momenteel ter publicatie aangeboden aan Bipolar Disorders. Tevens zal de richtlijn worden toegelicht tijdens het ISBD congres in Januari 2008 te Agra, India.