Uitnodiging deelname aan het METSYS onderzoek

Doel METSYS

Het doel van METSYS (MEtabool SYndroom bij Stemmingsstabilisatoren) is het bepalen of starten van stemmingsstabilisatoren (lithium en valproinezuur) bij bipolaire stoornissen kan leiden tot het optreden van het metabool syndroom gedurende het eerste jaar van gebruik van deze middelen.

METSYS procedure in vogelvlucht

METSYS bestaat kortweg uit het meten van een aantal klinisch chemische parameters alsmede een aantal extra metingen op het moment van starten met valproinezuur of lithium alsmede 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden na het moment van starten van deze middelen tijdens reguliere bezoeken.

METSYS is daarmee geen ingewikkeld en geen tijdrovend onderzoek. Wel hopen de METSYS onderzoekers Kim Gombert-Handoko en Ingeborg Wilting met METSYS een klinisch relevante vraagstelling op te kunnen lossen.

Momenteel doen al 5 centra mee aan METSYS, we hopen via deze oproep ook uw interesse te kunnen weken om deel te nemen. Voor mee info I.Wilting@uu.nl. of I.Wilting@umcutrecht.nl
Continue reading “Uitnodiging deelname aan het METSYS onderzoek”

Boek over lithium

Recent is een belangrijk boek over lithium verschenen dat door leden van de International Group for the Study of Lithium-treated Patients (IGSLI) is uitgegeven. Hierin worden alle denkbare aspecten van lithium uitputtend behandeld. Iedereen die op zoek is naar valide informatie over lithium (geschiedenis, behandeling van stemmingsstoornissen, bijzondere patiëntenpopulaties, werking op orgaansystemen, farmacologie en praktische adviezen) zou in eerste instantie hier te rade kunnen gaan.

Lithium in Neuropsychiatry. Bauer M., Grof P. & Müller-Oerlingshausen B. Informa UK Ltd, Oxon, UK, 2006.

Te vinden op de website van de uitgever Informa of onder andere amazon.