The International Society of Bipolar Disorders (ISBD) consensus guidelines for the safety monitoring of bipolar disorder treatments

Vanuit de International Society of Bipolar Disorders (ISBD) is een commissie (waarin ook de Nederlandse ziekenhuisapotheker Ingeborg Wilting participeert) momenteel bezig met het ontwikkelen van een richtlijn voor safety monitoring specifiek bedoeld voor patiënten die worden behandeld in het kader van bipolaire stoornissen.

Patiënten met een bipolaire stoornis hebben een verhoogd uitgangsrisico op somatische complicaties, met name cardiovasculaire complicaties. Daarnaast is van de middelen die worden ingezet bij bipolaire stoornissen bekend dat ze kunnen leiden tot diverse somatische complicaties.

De focus van de richtlijn zal liggen op de monitoring van de somatische complicaties van de meest bekende middelen gebruikt bij de behandeling van bipolaire stoornissen. De richtlijn is momenteel ter publicatie aangeboden aan Bipolar Disorders. Tevens zal de richtlijn worden toegelicht tijdens het ISBD congres in Januari 2008 te Agra, India.

Uitnodiging deelname aan het METSYS onderzoek

Doel METSYS

Het doel van METSYS (MEtabool SYndroom bij Stemmingsstabilisatoren) is het bepalen of starten van stemmingsstabilisatoren (lithium en valproinezuur) bij bipolaire stoornissen kan leiden tot het optreden van het metabool syndroom gedurende het eerste jaar van gebruik van deze middelen.

METSYS procedure in vogelvlucht

METSYS bestaat kortweg uit het meten van een aantal klinisch chemische parameters alsmede een aantal extra metingen op het moment van starten met valproinezuur of lithium alsmede 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden na het moment van starten van deze middelen tijdens reguliere bezoeken.

METSYS is daarmee geen ingewikkeld en geen tijdrovend onderzoek. Wel hopen de METSYS onderzoekers Kim Gombert-Handoko en Ingeborg Wilting met METSYS een klinisch relevante vraagstelling op te kunnen lossen.

Momenteel doen al 5 centra mee aan METSYS, we hopen via deze oproep ook uw interesse te kunnen weken om deel te nemen. Voor mee info I.Wilting@uu.nl. of I.Wilting@umcutrecht.nl
Continue reading “Uitnodiging deelname aan het METSYS onderzoek”