Boek over lithium

Recent is een belangrijk boek over lithium verschenen dat door leden van de International Group for the Study of Lithium-treated Patients (IGSLI) is uitgegeven. Hierin worden alle denkbare aspecten van lithium uitputtend behandeld. Iedereen die op zoek is naar valide informatie over lithium (geschiedenis, behandeling van stemmingsstoornissen, bijzondere patiëntenpopulaties, werking op orgaansystemen, farmacologie en praktische adviezen) zou in eerste instantie hier te rade kunnen gaan.

Lithium in Neuropsychiatry. Bauer M., Grof P. & Müller-Oerlingshausen B. Informa UK Ltd, Oxon, UK, 2006.

Te vinden op de website van de uitgever Informa of onder andere amazon.