Kenniscentrum en Lithium Plus Werkgroep fuseren

Per 19 maart 2009 zijn het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen en de Lithium Plus Werkgroep gefuseerd. Gegeven de grote overlap in doelstellingen en personen van deze twee organisaties heeft het bestuur van de stichting Lithium Plus Werkgroep in goed overleg met alle betrokkenen besloten om middels een statutenwijziging deze bestaande stichting om te vormen tot de Stichting Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (Dutch Foundation for Bipolar Disorders). Daarmee ontstaan er in Nederland twee duidelijke organisaties op het gebied van de bipolaire stoornise: de Vereniging voor Manisch-Depressieven en betrokkenen VMDB (primair voor en door patiënten en betrokkenen) en het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (primair voor en door professionals, maar met een substantiële inbreng van de VMDB).

Het kenniscentrum heeft deelnemers en donateurs. Deelnemers zijn de bij het kenniscentrum aangesloten instellingen die zich onderscheiden door kwalitatief hoogstaande zorg voor mensen met een bipolaire stoornis, en eventueel wetenschappelijk onderzoek hiernaar doen. Ook de VMDB is deelnemer. Donateurs zijn individuele professionals en andere belangstellenden die de doelstellingen van de stichting ondersteunen. Donateurs met een professionele achtergrond komen viermaal per jaar bijeen in een klinisch-wetenschappelijke vergadering, waarin klinische vraagstukken zullen worden besproken en nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek zullen worden gepresenteerd.

Al vele jaren bestaat er in Nederland een hecht netwerk van professionals die zich hard maken voor de behandeling van mensen met een bipolaire stoornis. De Lithium Plus Werkgroep heeft hieraan in de afgelopen 25 jaar een belangrijke bijdrage geleverd. De fusie met het kenniscentrum zal aan deze ambities een nieuwe impuls geven onder het motto: “Informatie – Innovatie – Inspiratie”

Bipolair Platform van start

Onlangs is het Bipolair Platform van start gegaan. Dit is een initiatief van Benecke/Continuum Psychiatrie in samenwerking met het Kenniscentrum. Het Bipolair Platform bevordert de kennisoverdracht over bipolaire stoornissen aan professionals, onder andere in de vorm van een literatuurservice, webcasts, e-laerning en een forum. Momenteel kan men deelnemen aan de online-nascholing over de nieuwe richtlijn bipolaire stoornissen.