Bipolair Platform van start

Onlangs is het Bipolair Platform van start gegaan. Dit is een initiatief van Benecke/Continuum Psychiatrie in samenwerking met het Kenniscentrum. Het Bipolair Platform bevordert de kennisoverdracht over bipolaire stoornissen aan professionals, onder andere in de vorm van een literatuurservice, webcasts, e-laerning en een forum. Momenteel kan men deelnemen aan de online-nascholing over de nieuwe richtlijn bipolaire stoornissen.