Promotie Baer Arts

Op 11 mei 2012 zal Baer Arts, psychiater in het Academisch Ziekenhuis te Maastricht, aan de Universiteit van Maastricht promoveren op het proefschrift “Bipolar disorder and cognitive functioning”. Promotor is prof.dr. Jim van Os. De promotie vindt plaats om 12.00 uur in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.

Promotie Marieke J. van der Werf-Eldering

Op 11 april 2012 zal Marieke J. van der Werf-Eldering, psychiater in het Antonius Ziekenhuis te Sneek, aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveren op het proefschrift “Cognitive dysfunction in bipolar disorder: between determinants and consequences”. Promotor is prof. dr. Willem Nolen. De promotie vindt plaats om 12.45 uur in de Aula van het Academiegebouw, Broerstraat 5 in Groningen.

Dr.Raphael Schulte Toparts specialisme psychiatrie

Dr.Raphael Schulte, psychiater en opleider psychiatrie bij GGZ Noord-Holland Noord, en lid van de Raad van Toezicht van KenBiS, is door zijn Nederlandse collega’s uitverkozen tot Toparts voor het specialisme psychiatrie. Deze verkiezing wordt elk jaar door het medisch blad Mednet gehouden onder medici, met als motto: naar welke collega zou u uw familie verwijzen? Het bestuur van KenBiS feliciteert Raphael van harte. Wij zijn het zeer eens met deze onderscheiding aan een bijzonder toegewijd psychiater, met name op het gebied van de bipolaire stoornis. Lees verder in het mednet_topartsen_2011.