Fred Bos overleden

Op 24 juli 2013 is Fred Bos op 81-jarige leeftijd overleden. Fred Bos richtte in 1987 de NSMD op, de Nederlandse Stichting voor Manisch-Depressieven. Met dit belangrijke initiatief, en zijn optredens op radio en TV, zette hij de manisch-depressieve stoornis in Nederland op de kaart, een eerste stap naar een grotere bekendheid van ernstige stemmingsstoornissen bij het algemene publiek, en daarmee ook een aanzet tot destigmatisering van psychiatrische ziekten. Fred had een aanstekelijke bevlogenheid, die beslist niet alleen een uiting was van zijn eigen bipolariteit. Samen met anderen maakte hij de NSMD tot een serieuze patientenvereniging. Hij droeg ook bij aan de in 1995 opgerichte Lithium Plus Werkgroep, het huidige KenBiS, waarin de NSMD/VMDB altijd een prominente rol heeft gespeeld. Fred bleef tot 1998 voorzitter van de NSMD, en was ook later, toen bij de VMDB, een graag geziene gast met een heel eigen, soms wat tegendraads geluid. In 2008 werd hij benoemd tot erelid van de vereniging. Legendarisch was zijn “bankstel in de hemel”, bedoeld voor de partners van de patiënten, als metafoor voor hun enorme bijdrage en inzet aan het omgaan met de bipolaire stoornis van hun geliefde. Wij zijn Fred Bos zeer erkentelijk voor zijn grote bijdrage aan de emancipatie van de mensen met een psychiatrische aandoening.

Ralph Kupka, voorzitter KenBiS