Spel ‘Een Steekje Los?’ nu ook verkrijgbaar voor bipolaire stoornissen

Het bordspel ‘Een Steekje los?’ is sinds 2010 een luchtige en speelse manier om psychische gezondheid en kwaliteit van leven bespreekbaar te maken. Er zijn al 26 varianten voor specifieke onderwerpen en aandoeningen gemaakt. Nu is er ook een uitbreidingsset verkrijgbaar gericht op bipolaire stoornissen.

steekje los bipolair

Ellen Spanjers van Zorgbelang Gelderland is de bedenker van Een Steekje Los? “Je gaat spelenderwijs met elkaar in gesprek over onderwerpen die taboerijk zijn. Vaak bespreek je niet zo gemakkelijk de aandoening met een ander. Het spel is dan een hulpmiddel om in gesprek te gaan. Het spel is voor iedereen die te maken heeft met psychische gezondheid, niet alleen maar voor patiënten.”

Je speelt het spel aan de hand van acht thema’s, zoals relaties, vrije tijd en hulpverlening. Er zijn spelkaarten met kennisvragen, open levensvragen, foto’s en prikkelende stellingen. Het spel is ontwikkeld door een team van ervaringsdeskundigen, familieleden, hulpverleners en studenten en vervolgens uitvoerig getest. Het is een coproductie van Zorgbelang Gelderland en Identity Games, en mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen. Er zijn al diverse prijzen in de wacht gesleept, waaronder de Hersenbokaal van de Hersenstichting in 2014. De bipolaire variant is mede ontwikkeld door het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen Deventer en uitgebreid getest door de VMDB.

Voor meer informatie zie onderstaande video en de site www.eigenwijsspel.nl. Daar is ook een bestelling te plaatsen. Het spel én alle uitbreidingssets zijn ook online te bekijken en te spelen via www.eigenwijsspelonline.nl. En zie ook deze video.

 

Fred Bos overleden

Op 24 juli 2013 is Fred Bos op 81-jarige leeftijd overleden. Fred Bos richtte in 1987 de NSMD op, de Nederlandse Stichting voor Manisch-Depressieven. Met dit belangrijke initiatief, en zijn optredens op radio en TV, zette hij de manisch-depressieve stoornis in Nederland op de kaart, een eerste stap naar een grotere bekendheid van ernstige stemmingsstoornissen bij het algemene publiek, en daarmee ook een aanzet tot destigmatisering van psychiatrische ziekten. Fred had een aanstekelijke bevlogenheid, die beslist niet alleen een uiting was van zijn eigen bipolariteit. Samen met anderen maakte hij de NSMD tot een serieuze patientenvereniging. Hij droeg ook bij aan de in 1995 opgerichte Lithium Plus Werkgroep, het huidige KenBiS, waarin de NSMD/VMDB altijd een prominente rol heeft gespeeld. Fred bleef tot 1998 voorzitter van de NSMD, en was ook later, toen bij de VMDB, een graag geziene gast met een heel eigen, soms wat tegendraads geluid. In 2008 werd hij benoemd tot erelid van de vereniging. Legendarisch was zijn “bankstel in de hemel”, bedoeld voor de partners van de patiënten, als metafoor voor hun enorme bijdrage en inzet aan het omgaan met de bipolaire stoornis van hun geliefde. Wij zijn Fred Bos zeer erkentelijk voor zijn grote bijdrage aan de emancipatie van de mensen met een psychiatrische aandoening.

Ralph Kupka, voorzitter KenBiS