Voorschrijven van lithiumcarbonaat capsules en lithiumcitraat (Litarex)

De richtlijn bipolaire stoornis spreekt een voorkeur uit voor het voorschrijven van lithiumcarbonaat als specialité, nl. Camcolit of Priadel. De vorige richtlijn noemde ook nog Litarex (lithiumcitraat met vertraagde afgifte) omdat dit preparaat vanwege de vertraagde afgifte soms minder bijwerkingen veroorzaakt dan Camcolit of Priadel. Bij het schrijven van de actuele richtlijn was Litarex in Nederland niet meer in de handel en leek het ook in buitenland niet meer beschikbaar. Inmiddels blijkt dat het wél via de internationale apotheek kan worden geïmporteerd, met een bewustzijnsverklaring. Het is nodig bij de zorgverzekeraar een machtiging aan te vragen zo dat de litarex vergoed wordt.

Soms komt het voor dat Camcolit of Priadel niet goed gedoseerd kunnen worden om op de gewenste spiegel te komen. Dit is bijv. het geval 1) als halve tabletten nodig zijn en de patiënt niet in staat is om de tabletten te breken, 2) als halve tabletten in een medicijnenrol geplaatst zouden moeten worden (dat kan het systeem niet) en om de dag doseren onwenselijk is, 3) als een aantal milligram tot kwart tabletten Camcolit of Priadel zou leiden.
“Gewone” tabletten lithiumcarbonaat veroorzaken bij veel patiënten meer bijwerkingen dan de specialités, bijv. maag-darmklachten of vieze smaak. Bovendien zijn ze alleen in de sterktes 200mg, 300mg en 400mg beschikbaar.
Capsules zijn een optie, wanneer met Camcolit of Priadel niet kan worden uitgekomen, zo als hierboven genoemd. Het komt echter herhaaldelijk voor dat stadsapothekers aangeven gen capsules te kunnen leveren. In dat geval kunnen zij erop worden geattendeerd dat lithiumcarbonaat capsules bij Fagron (www.fagron.nl) besteld kunnen worden in de sterktes 50mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 250 mg, 300 mg, 350 mg en 400mg. Voor de capsules van 200mg, 300mg en 400mg is een ‘verklaring noodzaak voor gebruik van magistraal bereide Lithiumcarbonaat capsules’ nodig. Deze kan van de website van Fagron worden gedownload.

NHB-Psy: De Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie

NHB-PSY_logo2Psychiatrische ziekten, zoals de bipolaire stoornis (BPS), veroorzaken veel leed, niet alleen voor de patiënten zelf, maar ook voor hun naasten. Daarnaast zijn mensen met een BPS vaak niet in staat om hun leven te leiden zoals ze dat voor ogen hadden voordat ze de ziekte kregen. De basis voor BPS ligt in de hersenen. Ondanks intensief onderzoek is het nog niet duidelijk hoe en waarom de hersenen van mensen met BPS anders functioneren. Het menselijk brein is zo complex dat je dat niet in diermodellen of in reageerbuizen na kunt bootsen. Om mensen met een BPS in de toekomst beter te kunnen behandelen is het belangrijk dat we gaan begrijpen wat er op het kleinste (cel- en molecuulniveau) verandert in de hersenen van mensen met een BPS. De beschikking over menselijk hersenweefsel voor onderzoek is dus essentieel. De missie van NHB-Psy is om hersenonderzoek in de psychiatrie te faciliteren en om ontdekkingen van onderliggende neurobiologische oorzaken te versnellen.

NHB-Psy is onderdeel van de Nederlandse Hersenbank (NHB). De NHB is opgericht in 1985 en wordt wereldwijd beschouwd als een uitstekende hersenbank, die op topniveau werkt, met snelle obducties van donoren die schriftelijk toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun klinische gegevens en hun hersenen voor onderzoek (www.hersenbank.nl). Sinds eind 2012 is een bijkomende focus van de NHB het registreren van mensen met een psychiatrische ziekte. NHB-Psy zoekt mensen met één van de volgende ziektebeelden: ernstige depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie, ADHD, autisme spectrum stoornis, obsessief compulsieve stoorns, en PTSS. Ook is NHB-Psy op zoek naar familieleden en gezonde controlepersonen die hersendonor willen worden.

Voor mee informatie over hersendonatie en NHB-Psy, zie www.nhb-psy.nl
Of neem contact op met Geertje de Lange, onderzoeksassistent NHB-Psy afdeling Bipolaire stoornis: G.deLange@nhb-psy.nl of bel: 06-36006208