KenBiS Willem Nolen Prijs 2016 uitgereikt aan Susan Zyto

Bij zijn emeritaat in 2013 heeft professor Willem Nolen samen met KenBiS een prijs ingesteld voor initiatieven op het gebied van wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen, en producten of voorstellen die in het afgelopen jaar hebben geleid tot betere zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis of hun naastbetrokkenen.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de initiatiefnemer van een dergelijk project. wnp
De prijs wordt aangekondigd via de KenBiS website en voordrachten voor de prijs komen dan ook veelal vanuit de brede kring van KenBiS en VMDB.

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door de kunstenares Jennifer Hoes.

Uit de voordrachten die dit jaar zijn ingestuurd heeft de jury, voor 2016 bestaande uit Eric Spierings namens de VMDB, Koen Grootens namens de KenBiS deelnemersraad, en Ralph Kupka als voorzitter van KenBiS, zoals gebruikelijk drie personen genomineerd.

De prijsuitreiking vond op 22 november plaats tijdens het 13e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen in de Jaarbeurs in Utrecht.

Dr. Rocco Hoekstra, psychiater bij Antes in Rotterdam, is genomineerd vanwege zijn initiatief voor het in 2015 oprichten van de website “Alles over Lithium”. Op deze website staat naast algemene informatie voor Lithium gebruikers en naastbetrokkenen, ook specifieke informatie voor huisartsen, omdat in de praktijk blijkt dat veel huisartsen niet over voldoende kennis beschikken over Lithium. Een panel met deskundigen is beschikbaar via de website voor patiënten, naastbetrokkenen en huisartsen. Rocco Hoekstra is al lang actief in de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis.

Hij actualiseerde het voorlichtingsboek van wijlen Hans Kamp, ooit de oprichter van de roemruchte Lithiumplus Werkgroep, en is ook al lang actief binnen het kenniscentrum KenBiS. Met de website “Alles over Lithium” doet hij op en innovatieve manier aan kennisverspreiding en verbetering van de zorg.

Dr. Esther Mesman, GZ-psycholoog in het UMC-Utrecht, is genomineerd voor haar onderzoek “At risk for bipolar disorder”, waarop zij in 2015 in Groningen promoveerde. Zij deed haar onderzoek in het UMC Utrecht in het kader van het grote project Kinderen van Bipolaire Ouders, kortweg KBO, onder leiding van Manon Hillegers en Willem Nolen. Zij treedt daarmee in een groeiende reeks van succesvolle promovendi. Dit onderzoeksproject, dat al meer dan 15 jaar loopt, heeft belangwekkende informatie opgeleverd over de risico’s voor kinderen van iemand met een bipolaire stoornis. Het geeft daarmee antwoorden op de vele vragen die hieromtrent leven, zowel in de wetenschappelijke wereld als onder patiënten en hun familie. Na afronding van haar promotie is Esther werkzaam in het UMC Utrecht als clinicus en als postdoc bij de het Purpose onderzoek, een Europese omega-3-vetzuur trial bij jongeren met verhoogd risico op psychotische stoornissen.

Drs. Susan Zyto, klinisch neuropsycholoog bij GGZ Noord-Holland Noord, is genomineerd vanwege haar onderzoek “A combined group and individual functional remediation program for patients with bipolar I disorder”. Tijdens haar opleiding tot klinisch neuropsycholoog werd zij geconfronteerd met de cognitieve functiestoornissen die mensen met een bipolaire stoornis kunnen hebben, ook als ze weer uit een ziekte-episode zijn. Het intrigeerde haar, ook omdat er vooralsnog weinig behandelingsmogelijkheden beschikbaar zijn. Zij ontwikkelde een geheel nieuwe behandelmodule, bestaande uit zes groepssessies met patiënten en hun partner, en zes individuele sessies. Doel van deze behandeling was om patiënten meer grip te laten krijgen op hun aandachts- concentratie en geheugenproblemen, en om ook hun partners meer inzicht daarover te geven. De pilotstudie die zij opzette en uitvoerde leidde opvallend snel tot een mooie publicatie in het Journal of Affective Disorders. Het is een innovatief en veelbelovend behandelmodel dat het verdient om verder uitgewerkt te worden.

De jury heeft besloten om de prijs uit te reiken aan Susan Zyto. De jury prijst haar initiatief om een geheel nieuwe behandeling te ontwikkelen op het gebied van cognitieve functiestoornissen bij mensen met een bipolaire stoornis, en deze meteen op voortvarende wijze te onderzoeken. Wij hopen ook dat deze Willem Nolen Prijs een aanmoediging zal vormen om op deze ingeslagen weg verder te gaan.