Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen geautoriseerd

Ruim negen maanden nadat de werkgroep Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen haar eindproduct afleverde, is deze door alle beroepsverenigingen geautoriseerd. Met een feestelijk Festival werd deze en de meeste andere stoornisspecifieke Zorgstandaarden en Generieke Modules op 30 november in Tivoli Vredenburg gepresenteerd.

Interactief met het publiek werd, onder leiding van Ralph Kupka, een dilemma uit de behandeling van de bipolaire stoornis door twee acteurs neergezet, daarbij aangevend hoe de Zorgstandaard kan helpen door gebruik te maken van zowel evidence-based als experience-based kennis.

Alle beschikbare kwaliteitsstandaarden zijn bereikbaar via een database met slimme zoekfunctie die onderlinge verbanden openlegd. Kijk eens op de website van het Kwaliteitsinstituut.

Petra D’Huy winnares Willem Nolenprijs voor bipolaire stoornissen 2017!

Op 21 november 2017 heeft Petra D’Huy de Willem Nolenprijs* voor bipolaire stoornissen ontvangen. Dit jaar waren er twee genomineerden die beiden laten zien dat er hoop is voor patiënten met een bipolaire stoornis: door het taboe te doorbreken en stigma tegen te gaan én door de oorzaken te onderzoeken en te bestrijden. De prijs werd uitgereikt tijdens het najaarssymposium bipolaire stoornissen.


Petra D’Huy werd in 1997 na afronding van haar studie communicatie getroffen door psychische problemen en uiteindelijk werd enkele jaren later de diagnose bipolaire stoornis gesteld. Ze moest hierdoor stoppen met werken en verhuisde van de Randstad naar het rustiger Zeeland.

Dit was voor haar het begin van een zoektocht naar haar ‘gebruiksaanwijzing’: “Wie ben ik en wat heb ik nodig, en vooral wat niet, om het maximale uit mijn leven te halen, samen met de bipolaire stoornis?”

Ze doet dat door met haar achtergrond als communicatiedeskundige publiekelijk aandacht te vragen voor de bipolaire stoornis, onder meer via haar veel bezochte website www.Petraetcetera.nl, via haar Facebookgroep ‘Petra etcetera’, een lotgenotengroep met zo’n 800 leden, als ambassadrice voor het Fonds Psychische Gezondheid en Mind, en als regionaal contactpersoon voor de Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB).
Zij is hierdoor voor velen met een bipolaire kwetsbaarheid een voorbeeld en rolmodel.

De andere genomineerde was de Groningse psychiater Benno Haarman voor zijn in maart 2017 met een cum laude gehonoreerde proefschrift “The dysregulated brain; a psychoimmunological approach to bipolar disorder”.
In zijn onderzoek toonde hij aan dat er bij de bipolaire stoornis tijdens stemmingsepisodes sprake is van een verhoogde ontstekingsactiviteit in het bloed en in de hippocampus, een gebied in de hersenen. Een belangrijke vraag daarbij is of het in de behandeling zinvol zou zijn deze ontstekingsactiviteit tegen te gaan. Als steun hiervoor vond hij dat lithium – een veelgebruikt medicijn bij bipolaire stoornissen – bij patiënten met een bipolaire stoornis onder meer een herstellend effect heeft op de immuunactiviteit. En na zijn promotieonderzoek hij gaat daarop door: hij wil nu gaan onderzoeken of een ontstekingsremmer (acetylsalicylzuur) inderdaad een gunstig effect heeft.

* Willem Nolen is emeritus hoogleraar psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die nu voor de vierde keer werd uitgereikt. Projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verspreiding van kennis over deze aandoening, de verbetering van de zorg aan bipolaire patiënten en hun verwanten, en de mate waarin zij stigmatisering tegengaan.

Petra D’Huy en Benno Haarman genomineerd voor de Willem Nolenprijs voor bipolaire stoornissen 2017

Op 21 november 2017 zal namens het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen voor de vierde maal de Willem Nolenprijs* voor bipolaire stoornissen worden uitgereikt. Dit jaar zijn er twee genomineerden.

De eerste genomineerde is Petra D’Huy. Na afronding van haar studie Communicatie in 1997 werd ze getroffen door psychische problemen en uiteindelijk werd na een paar jaar de diagnose bipolaire stoornis gesteld. Ze moest hierdoor stoppen met werken en verhuisde van de Randstad naar het rustiger Zeeland. Dit was voor haar het begin van een zoektocht naar haar gebruiksaanwijzing: “Wie ben ik en wat heb ik nodig, en vooral wat niet, om het maximale uit mijn leven te halen, samen met de bipolaire stoornis?”
Ze doet dat door met haar achtergrond als communicatiedeskundige publiekelijk aandacht te vragen voor de bipolaire stoornis, onder meer via haar veel bezochte website www.petraetcetera.nl, via haar Facebookgroep ‘Petra etcetera’, een lotgenotengroep met ruim 500 leden, als ambassadrice voor het Fonds Psychische Gezondheid, en als regionaal contactpersoon voor de Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB). Zij is hierdoor voor velen met een bipolaire kwetsbaarheid een voorbeeld en rolmodel.

De tweede genomineerde is psychiater Benno Haarman vanwege zijn in maart 2017 met een cum laude gehonoreerde proefschrift “The dysregulated brain; a psychoimmunological approach to bipolar disorder”. In zijn onderzoek naar de activiteit van het immuunsysteem bij de bipolaire (ofwel manisch-depressieve) stoornis ging Haarman na of deze stoornis mogelijk (deels) wordt veroorzaakt door ontstekingsprocessen in delen van de hersenen. Haarman gebruikte daartoe verschillende onderzoekstechnieken, zoals PET-scan, magnetische resonantiespectroscopie en diffusietensorbeeldvorming.
In zijn onderzoek toonde hij aan dat er tijdens stemmingsepisodes in het bloed inderdaad sprake is van een verhoogde ontstekingsactiviteit is. Ook toonde hij ontstekingsactiviteit aan in de hippocampus, een gebied in de hersenen. Een belangrijke vraag daarbij is of het in de behandeling zinvol zou zijn deze ontstekingsactiviteit tegen te gaan. Als steun hiervoor vond hij dat lithium – een veelgebruikt medicijn bij bipolaire stoornissen – een herstellend effect heeft op de immuunactiviteit in delen van de hersenen. En na zijn promotieonderzoek hij gaat daarop door: hij wil nu gaan onderzoeken of een ontstekingsremmer (acetylsalicylzuur) inderdaad een gunstig effect heeft.

Beide nominaties laten zien dat er hoop is voor patiënten met een bipolaire stoornis: door het taboe te doorbreken en stigma tegen te gaan én door de oorzaken te onderzoeken en te bestrijden.

* Willem Nolen is emeritus hoogleraar psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij gewijd aan de zorg voor patiënten met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. Bij zijn emeritaat in 2013 is, mede op initiatief van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS), de Willem Nolenprijs in het leven geroepen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verspreiding van kennis over deze aandoening, de verbetering van de zorg aan bipolaire patiënten en hun verwanten, en de mate waarin zij stigmatisering tegengaan.

Voordrachten Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen 2017 – indienen kan tot 1 oktober

Tijdens het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen op 21 november aanstaande zal voor de vierde keer de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen worden uitgereikt: een prijs voor baanbrekend onderzoek of  buitengewone initiatieven op het gebied van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

Tot 1 oktober aanstaande zijn voordrachten voor deze prijs welkom.

Lees hier alle informatie over hoe u een kandidaat kunt voordragen voor de Willem Nolen Prijs voor Bipolaire Stoornissen.