Symposium ‘Het ontregelde brein’ 1 maart 2017 UCP/UMCG Groningen

Symposium – Het Ontregelde Brein – 1 maart 2017

Er zijn de laatste jaren steeds meer aanwijzingen dat patiënten met een bipolaire stoornis, schizofrenie of een andere psychiatrische aandoening een ontregeling van hun immuunsysteem hebben. Er kan daarbij sprake zijn van een verhoogde activatie van verschillende bij de immuunreactie betrokken lichaamscellen met verhoogde afgifte van cytokines (signaalmoleculen). Deze activatie kan van invloed zijn op het serotoninemechanisme en andere biologische systemen die bij psychiatrische aandoeningen een rol spelen. Ook zijn er aanwijzingen dat ontstekingsremmende geneesmiddelen een bijkomend gunstig effect kunnen hebben in de behandeling. 

Op woensdag 1 maart 2017 organiseert het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen een symposium over neuroinflammatie bij psychiatrische stoornissen: Het Ontregelde Brein. Verschillende sprekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Medisch Centrum en de Katholieke Universiteit Leuven zullen u bijpraten over de laatste vernieuwende ontwikkelingen en inzichten in de psychiatrische ziektemechanismen.

Programma

09.45 uur      Inschrijving + koffie
10.20 uur      Opening door prof. dr. W.A. Nolen
10.30 uur      Drs. B.C.M. Haarman – “Het ontregelde brein”
10.55 uur       Drs. K. Becking – “Immuun dysregulatie in unipolaire en bipolaire depressie”
11.20 uur       Drs. I. Jonker – ”Inflammatie in psychopathologie: oorzaken en behandelopties”
11.45 uur       Prof. dr. R.A. Schoevers – “Anti-inflammatoire medicatie voor de behandeling van
stemmingsstoornissen; the proof of the pudding”
12.10 uur       Lunch
13.00 uur      Prof. dr. H.A. Drexhage – “Op weg naar een immuun-neuro-endocrien ontwikkelingsmodel voor bipolaire stoornis. Het draait allemaal om biologische evenwichtsreacties”
13.30 uur      Dr. B.J.L. Eggen – “Microglia, de immuun detectoren van het centrale zenuwstelsel”
13.55 uur       Prof. dr. J.D. Laman – “Bacterieel peptidoglycan als een factor in breinontwikkeling en ontsteking”
14.25 uur       Prof. dr. S. Claes – “Stress en inflammatie bij stemmingsstoornissen: de rol van epigenetica”
14.55 uur       Afsluiting door prof. dr. R.A. Schoevers

U wordt van harte uitgenodigd voor het symposium dat zal plaatsvinden op woensdag 1 maart a.s. in de Rode Zaal van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij de NVvP en V&VN. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Inschrijven kan tot 13 februari 2017. Nadere informatie en Inschrijven voor dit symposium kan door een mail te sturen aan mw. R. Bolt (r.bolt@umcg.nl).

Aansluitend aan het symposium zal Benno Haarman  zijn proefschrift “The Dysregulated Brain – A psychoimmunological approach to bipolar disorder” verdedigen in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.