Bijbetalen voor Camcolit®

Voor het merkpreparaat Camcolit dient sinds kort te worden bijbetaald.
Wanneer 100 tabletten worden afgeleverd moet € 12,73 worden afgerekend.
Dat wordt lang niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

De firma die Camcolit levert is veranderd. De nieuwe leverancier, Essential Pharma, heeft direct de prijs verhoogd. Helaas is dit niet tevoren gemeld, waardoor veel patiënten bij de apotheek zijn overvallen met de mededeling dat voor dit merk moet worden bijbetaald.

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen vindt deze plotse wijziging onverantwoord.

In de Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire Stoornissen uit 2015 wordt geadviseerd een merkpreparaat te gebruiken. Dat zijn Camcolit en Priadel. Hiervoor zijn verschillende redenen:
– Lithiumcarbonaat, het merkloze preparaat, bestaat in verschillende doseringen. Camcolit en Priadel bestaan alleen in tabletten van 400 mg. Het is echter geen probleem om een tablet van Camcolit of Priadel van 400 mg te breken om de gewenste dosis te verkrijgen. Een merkpreparaat leidt daarom tot minder vergissingen. Dat is belangrijk omdat fouten bij lithium tot grote problemen kunnen leiden.
– De merkpreparaten, Camcolit en Priadel, hebben een meer vertraagde afgifte. Omzetten naar een niet-merkpreparaat vereist daarom extra bloedcontroles.
– Camcolit en Priadel smaken minder vies dan lithiumcarbonaat. Veel mensen krijgen lithiumcarbonaat bijna niet weggeslikt en krijgen er een vieze smaak van in de mond. Bij een zo belangrijk medicijn dat dagelijks moet worden gebruikt, is dat zeer onwenselijk.

Wij adviseren patiënten over te stappen op Priadel, als de bijbetaling bij Camcolit een probleem is. Voorkomen dient te worden dat zij om financiële redenen stoppen met het gebruik van lithium. Dit kan ernstige gevolgen hebben: grote schade door een manie of bijvoorbeeld suïcide in een depressieve fase.

Meer informatie over de verschillende soorten lithium op: http://www.allesoverlithium.nl/soorten-lithium/