Nieuw: Whitepaper autisme spectrum stoornis (ASS) en bipolaire stoornis.

De gedragskenmerken van ASS kunnen soms erg lijken op die van andere diagnoses, wat het diagnostisch proces erg complex kan maken. Bij het Autisme Expertisecentrum worden, op basis van wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaringen, verschillende whitepapers ontwikkeld. Deze whitepapers gaan in op differentiaaldiagnostiek (ASS óf een andere diagnose) en comorbiditeit (ASS én een andere diagnose) bij mensen met (mogelijk) ASS. Hiermee wordt beoogd informatie te bieden aan zowel diagnostici die worstelen met differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit bij mensen met (mogelijk) ASS, als aan mensen met ASS en hun naasten, zodat zij beter begrijpen waarom een bepaalde diagnose juist wel of niet is gesteld. De serie whitepapers wordt uitgebracht door het Autisme Expertisecentrum Eemnes (Annelies Spek en Michelle Kiep).

Onlangs is een whitepaper uitgebracht over ASS en bipolaire stoornissen. Bij het ontwikkelen hiervan is samengewerkt met: Chris Bronwasser (GGZ Centraal), Vivian Snouckaert (GZ-psycholoog Mentrum), Marije Swets (psychiater Dr. Leo Kannerhuis/Parnassiagroep), Nazila Bayat (psychiater GGZ inGeest, polikliniek bipolair Amsterdam), Hetty Visser (psychiater GGZ inGeest, polikliniek bipolair Hoofddorp) en Raphael Schulte (psychiater GGZ Noord-Holland Noord, behandelcentrum bipolaire stoornissen).

De whitepaper is te vinden via: https://www.anneliesspek.nl/whitepapers/

 

Vacature bestuurslid (psychiater) KenBiS

In verband met het vertrek van een van de huidige bestuursleden zijn wij op zoek naar een psychiater ter versterking van het huidige bestuur van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen.

Het bestuur van KenBiS wordt gevormd door psychiaters, een verpleegkundig specialist GGZ, een GZ-psycholoog, een ervaringsdeskundige en een naastbetrokkene.
Het bestuur komt 4 maal per jaar bijeen en vergadert dan tevens met de deelnemersraad, waarin alle aan KenBiS deelnemende instellingen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast vinden nog 8 online vergaderingen per jaar plaats.
Lees hier de volledige vacaturetekst.

Tot uiterlijk 1 oktober 2021 kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen naar het bureau van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen via info@kenbis.nl.