Nieuwe inzichten in T-cel afwijkingen bij de bipolaire stoornis

Een recente studie op materiaal dat eerder verzameld werd binnen de Moodinflame-studie die werd uitgevoerd door Magda Ioannou en Benno Haarman van het UMCG, in samenwerking met onderzoekers van het Erasmus MC, LWU München en apDia, heeft belangrijke bevindingen opgeleverd over de aard van T-cel afwijkingen bij patiënten met een bipolaire stoornis.

Door gebruik te maken van multicolor flowcytometrie hebben we de samenstelling van verschillende geheugen- en pro-inflammatoire immuunsubpopulaties geanalyseerd in het bloed van 58 patiënten en vergeleken met 113 gezonde controlepersonen. We  onderzochten ook of er een verband was tussen cytomegalovirusinfectie en de samenstelling van deze immuunsubpopulaties. Daarnaast maten we de niveaus van interleukine-7 (IL-7), een belangrijke factor in de differentiatie van immuuncellen, in het serum van beide groepen.

De resultaten toonden aan dat patiënten met een bipolaire stoornis significant hogere niveaus van T helper-17, T regulerende en T geheugencellen vertoonden. Een infectie met het cytomegalovirus bleek geen verband te houden met de waargenomen afwijkingen, behalve bij de T helper-17 cellen. Bovendien waren de interleukine-7 niveaus significant lager bij patiënten met een bipolaire stoornis vergeleken met de gezonde controles.

We leiden daaruit af dat er iets abnormaals is in hoe onze T-cellen zich ontwikkelen en dat verder onderzoek naar de rol van IL-7 nodig is om dit beter te begrijpen.

Deze bevindingen openen nieuwe wegen voor het begrijpen van de immunologische aspecten van bipolaire stoornis en benadrukken het belang van verder onderzoek naar immuunmodulatie als toekomstig behandelmogelijkheid.

Ioannou M, Simon MS, Borkent J, Wijkhuijs A, Berghmans R, Haarman BCM, Drexhage HA. Higher T central and lower effector memory cells in bipolar disorder: A differentiation abnormality? Brain Behav Immun Health. 2024 Apr 4;38:100764. doi: 10.1016/j.bbih.2024.100764. PMID: 38600952; PMCID: PMC11004065.

https://doi.org/10.1016/j.bbih.2024.100764