Willem Nolen Prijs

Op 14 februari 2013 nam Willem Nolen afscheid als Hoogleraar Psychiatrie in het UMC Groningen. Een belangrijk deel van zijn loopbaan heeft hij geweid aan de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Als afscheidscadeau is toen geld ingezameld voor het instellen van een jaarlijkse prijs.

Deze prijs wordt toegekend als waardering voor:
a. Wetenschappelijk onderzoek bij bipolaire stoornissen.
b. Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.
c. Product(en)/voorstel(len) die tot een betere zorg/aandacht voor verwanten van patiënten met bipolaire stoornissen (kunnen) leiden.

Het doel van de prijs is dat kwalitatief hoogwaardige initiatieven op bovengenoemde terreinen worden gestimuleerd en gewaardeerd én meer maatschappelijke aandacht krijgen.
De prijs bestaat uit een bronzen beeld ontworpen door kunstenares Jennifer Hoes.

 

Prijswinnaars Willem Nolen Prijs

2023 – Karin van den Berg
Proefschrift: Mental imagery and mood instability in patients with bipolar disorders
Lees meer

Willem Nolen Oeuvreprijs
In 2023 werd voor het eerst de Willem Nolen Oeuvreprijs uitgereikt. Ralph Kupka nam op 30 juni 2023 afscheid als voorzitter van KenBiS.
Op voordracht van het bestuur en bureau van KenBiS werd door Willem Nolen tijdens een bijzondere afscheidsbijeenkomst de Willem Nolen Oeuvreprijs uitgereikt.
Ralph Kupka ontving de prijs voor zijn jarenlange uitzonderlijke inzet en toewijding als voorzitter van het kenniscentrum bipolaire stoornissen, waarmee hij een onmisbare bijdrage heeft geleverd aan de zorg en de ontwikkeling van de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten.

2022 – Imke Hanssen
Proefschrift ‘In search of balance: Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Bipolar Disorder’
Lees meer

2021 – Jannis Kraiss
Proefschrift over de effecten van de positieve psychologie cursus ‘Goed leven met een bipolaire stoornis’

In de video hieronder vindt u een weergave van de uitreiking van de Willem Nolen prijs 2021.

2020 – Peter Goossens
Onderzoekslijn ‘klinische verpleegkundige zorg voor mensen met een bipolaire stoornis die opgenomen zijn vanwege een manie’
Lees meer.

In de video hieronder vindt u een weergave van de uitreiking van de Willem Nolen prijs 2020.

 

2019 – Myra-Lot Perrenet voor haar gedicht ‘De boekhandel’
Lees meer.

2018 – Nick Bronsting, Nienke van Houwelingen, Ronald Vonk, Marieke van Eijkelen, Manon Hillegers en Eline Regeer
De werkgroep ‘Erfelijkheid Bipolair’
Lees meer.

2017 – Petra d’Huy voor haar verdienste op het gebied van bipolaire stoornissen
Lees meer.

2016 – Susan Zyto
Studie ‘A pilot study of a combined group and individual functional remediation program for patients with bipolar I disorder’
Lees meer.

2015 – Roderik Schaepman en Daan Ingelse
Documentaire ‘Ver van Daan’
Lees meer.

2014 – werkgroep psycho-educatie van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen o.l.v. Raphael Schulte
Ontwikkeling nieuwe psycho-educatiecursus bipolaire stoornissen
Lees meer.