Website online

Op 7 april 2006 is de website van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen de lucht ingegaan. Wij realiseren ons dat deze website nog verder uitgebouwd moet worden. Dit is slechts de start.

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen heeft als doel overdracht en bundelen van kennis en informatie over de bipolaire stoornis. Deze website is mede een middel om dit doel te verwezenlijken.

Suggesties en nieuws op dit terrein zijn daarom van harte welkom (zie contact).