Nieuwe penningmeester benoemd

In haar vergadering van 10 december 2010 heeft de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum de heer A. Prins benoemd tot penningmeester. De heer Prins is hiermee de opvolger van de heer E. Hartong.