Aandacht voor toepassing nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen

Eind maart 2015 is de Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen verschenen. Op een aantal manieren wordt aandacht besteed aan de toepassing van de nieuwe richtlijn. Op het NVvP voorjaarscongres in april 2015 werd in diverse presentaties de relatie met de richtlijn gelegd. Er is een e-learning module ontwikkeld door De Tijdstroom en de NVvP met Anja Stevens, Manon Hillegers, Annemieke Dols en Ralph Kupka. Daarnaast wordt een nascholingscursus voor psychiaters ontwikkeld door AccreDidact.

9789058982759De uitgave van 2015 is een geactualiseerde versie van de richtlijn van 2008. Alle wetenschappelijke evidentie van het onderzoek van de laatste jaren is erin verwerkt. De richtlijn is een uitgave van De Tijdstroom en tot stand gekomen in samenwerking met het Britse NICE instituut, die in 2014 een nieuwe richtlijn publiceerde.

De richtlijn omvat de diagnostiek, zelfmanagement, psychoeducatie, psychotherapie en farmacotherapie. Ook is veel aandacht besteed aan de organisatie van zorg. De richtlijncommissie onder leiding van Ralph Kupka was breed samengesteld met psychiaters, verpleegkundigen, psychologen en ervaringsdeskundigen. De commissie werd ondersteund door een technisch team van het Trimbos instituut en een adviesraad. De richtlijn wordt breed gedragen door de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP), verpleegkundigen (V&VN), psychologen (NIP) en door de patiëntenvereniging VMDB.

De betrokken partijen zullen aandacht blijven besteden aan de verspreiding en implementatie van de richtlijn. De richtlijn is als boek online te bestellen en als pdf te downloaden. Zie ook het nieuwsartikel van maart 2015