Collaborative care effectief bij behandeling bipolaire stoornis

Veel patiënten met een bipolaire stoornis houden klachten, ondanks hun behandeling. Nienke van der Voort is onderzoeker bij GGZ inGeest en onderzocht de effectiviteit van collaborative care bij een bipolaire stoornis. Van der Voort concludeert in haar proefschrift dat patiënten die op deze manier behandeld worden, korter depressief zijn en dat de klachten bovendien minder ernstig zijn. Ze promoveerde hiermee op 27 mei 2015 bij VUmc.

Bij de collaborative care aanpak binnen het onderzoek is een behandeling ingezet waarbij patiënten een psycho-educatiecursus volgen (samen met hun naasten), een stemmingsdagboek bijhouden en een signaleringsplan maken. Ook een korte, gestructureerde probleemoplossende behandeling is een onderdeel. De patiënt gaat aan de slag problemen in het dagelijks leven op te lossen. Daarmee kan de patiënt ervaren dat dit een positieve invloed kan hebben op de stemming.

KenBiS zoekt bestuurslid

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen is op zoek naar een bestuurslid met ervaring op het gebied van PR en tevens kennis van de maatschappelijke positie van de zorg in een snel veranderend politiek-maatschappelijk klimaat. KenBiS biedt een netwerk vol innovatie en inspiratie, met betrokken mensen die samenwerken aan een betere zorg.

De vacaturetekst is hier te vinden.

Aandacht voor toepassing nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen

Eind maart 2015 is de Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen verschenen. Op een aantal manieren wordt aandacht besteed aan de toepassing van de nieuwe richtlijn. Op het NVvP voorjaarscongres in april 2015 werd in diverse presentaties de relatie met de richtlijn gelegd. Er is een e-learning module ontwikkeld door De Tijdstroom en de NVvP met Anja Stevens, Manon Hillegers, Annemieke Dols en Ralph Kupka. Daarnaast wordt een nascholingscursus voor psychiaters ontwikkeld door AccreDidact.

9789058982759De uitgave van 2015 is een geactualiseerde versie van de richtlijn van 2008. Alle wetenschappelijke evidentie van het onderzoek van de laatste jaren is erin verwerkt. De richtlijn is een uitgave van De Tijdstroom en tot stand gekomen in samenwerking met het Britse NICE instituut, die in 2014 een nieuwe richtlijn publiceerde.

De richtlijn omvat de diagnostiek, zelfmanagement, psychoeducatie, psychotherapie en farmacotherapie. Ook is veel aandacht besteed aan de organisatie van zorg. De richtlijncommissie onder leiding van Ralph Kupka was breed samengesteld met psychiaters, verpleegkundigen, psychologen en ervaringsdeskundigen. De commissie werd ondersteund door een technisch team van het Trimbos instituut en een adviesraad. De richtlijn wordt breed gedragen door de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP), verpleegkundigen (V&VN), psychologen (NIP) en door de patiëntenvereniging VMDB.

De betrokken partijen zullen aandacht blijven besteden aan de verspreiding en implementatie van de richtlijn. De richtlijn is als boek online te bestellen en als pdf te downloaden. Zie ook het nieuwsartikel van maart 2015