Proefschrift ‘Collaborative Care for patients with bipolar disorder’

Op 27 mei jongstleden verdedigde Nienke van der Voort haar proefschrift met als titel ‘Collaborative Care for patients with bipolar disorder’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De kern van het proefschrift bestaat uit de beschrijving van het onderzoek uitgevoerd werd naar de effectiviteit van Collaborative Care (CC).

Veel patiënten met een bipolaire stoornis houden klachten, ondanks behandeling. CC is een samengestelde behandeling, waarbij systematische samenwerking tussen de patiënt, diens naaste en alle betrokken hulpverleners wordt gecombineerd met op zelfmanagement gerichte deelinterventies. We vergeleken twee groepen patiënten. In de ene groep werd CC aangeboden aan patiënten, in de andere groep gebruikelijke zorg. Patiënten die CC kregen bleken gemiddeld minder tijd depressief te zijn, en minder ernstig, dan patiënten in de controlegroep. Ook vonden we verschillen in domeinen van functioneren en kwaliteit van leven, ten gunste van CC. Er werd geen verschil gevonden in manische symptomen. Terwijl de zorg in Nederland naar verwachting al op een hoog niveau is, blijkt verbetering mogelijk voor patiënten en partners.

In het proefschrift worden hiernaast de volgende studies beschreven:

  • Functioneel versus syndromaal herstel bij patiënten met stemmingsstoornissen
  • De therapeutische relatie tussen patiënten met een bipolaire stoornis en de verpleegkundige: factoren die herstel van een depressieve episode beïnvloeden.
  • Draaglast, coping en ondersteuningsbehoeften bij partners van mensen met een bipolaire stoornis

Alle artikelen die zijn opgenomen in het proefschrift zijn (of worden binnenkort) gepubliceerd in internationale tijdschriften. Het proefschrift is (digitaal) op te vragen bij Nienke van der Voort (nienkevandervoort@gmail.com). Het is geschreven in het Engels, met een Nederlandse samenvatting. De artikelen kunnen ook afzonderlijk worden opgevraagd.