Gecombineerd groeps- en individueel programma voor functionele remediatie van bipolaire I patiënten

Begin dit jaar werden de resultaten van een pilot studie naar functionele remediatie, bij patiënten met een bipolaire I stoornis, gepubliceerd in Journal of Affective Disorders.  De studie werd uitgevoerd bij GGZ-Noord-Holland-Noord, door Susan Zyto, klinisch neuropsycholoog (S.Zyto@ggz-nhn.nl), in samenwerking met dr. N. Jabben, dr. P. Schulte, dr. B. Regeer en prof. dr. R. Kupka.

In het algemeen bestaat er een grote discrepantie tussen het symptomatisch herstel van patiënten en de mate van functioneel herstel. Een aanzienlijk deel van de patiënten houdt namelijk ook buiten de stemmingsepisoden beperkingen die in verschillende domeinen van functioneren, bijvoorbeeld op sociaal en beroepsmatig gebied waarneembaar zijn.  Een aanzienlijk deel van deze functionele beperkingen blijken gerelateerd te zijn aan de (blijvende) cognitieve beperkingen die bij de bipolaire stoornis kunnen voorkomen.

De huidige studie onderzocht de haalbaarheid en effectiviteit van een gecombineerd groeps- en individuele functionele remediatieprogramma voor patiënten met een bipolaire I stoornis.

Twaalf patiënten kregen 6 groeps- gevolgd door 6 individuele behandelsessies met focus op het aanleren van cognitieve compensatiestrategieën in het dagelijks leven. De partners kregen psycho-educatie rondom de cognitieve beperkingen van de patiënt en werden betrokken bij het opstellen van individuele doelen. Uitkomstmaten waren 1) uitval 2) ervaringen van de deelnemers en 3) behandeleffecten op psychosociaal functioneren.

Wij vonden een lage uitval en een hoge tevredenheid van de deelnemers met het programma. Het psychosociaal functioneren toont een toename van het zelfstandig functioneren en een verbetering van functioneren op het gebied van werk.

Deze relatief korte interventie geeft een meer op maat aangepaste aanpak voor functionele remediatie en laat een goede uitvoerbaarheid, acceptatie en verbetering van psychosociaal functioneren zien. Als gevolg van een kleine steekproefgrootte en het ontbreken van een controlegroep zijn de resultaten echter voorlopig.

Referentie: Zyto, S., Jabben, N., Schulte, P.F., Kupka, R. A pilot study of a combined group and individual functional remediation program for patients with bipolar I disorder.  J Affect Disord. 2016 Apr;194:9-15

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26800305#