Training collaborative care voor patiënten met een bipolaire stoornis

Collaborative care is een interventie die bestaat uit verschillende elementen die gericht zijn op het versterken van zelfmanagement. Uit experimenteel onderzoek is gebleken dat collaborative care effectief is. Patiënten bleken significant minder lang depressieve symptomen te hebben gedurende een jaar, en ook bleek dat deze patiënten bij de meting van 12 maanden, minder ernstig depressief waren dan patiënten in de controlegroep. Ook werd positief effect gevonden op functioneren en (een deelgebied van) kwaliteit van leven.

Op 7 november wordt deze training georganiseerd in Utrecht door door In Holland Academy. Meer informatie vindt u hier.

Hebt u vragen over de training of wilt u een persoonlijk studieadvies? Neemt u dan contact op met opleidingscoördinator Nienke van der Voort via T: 06 8115 2652 of E: nienke.vandervoort2@inholland.nl.