Boek ‘GGZ-verpleegkunde in de praktijk’

Op 16 juni 2016 werd tijdens het Nationaal congres GGZ verpleegkunde het boek ‘ GGZ-verpleegkunde in de praktijk’  gepresenteerd. Onder redactie van prof. dr. Berno van Meijel werden experts gevraagd om uitgaande van concrete situaties uit de alledaagse GGZ verpleegkunde praktijk interventies of interventieprogramma’s uit te werken waar verpleegkundigen een centrale rol vervullen in de uitvoering. 

Ten aanzien van de doelgroep patiënten met een bipolaire stoornis willen we er graag twee hoofdstukken uitlichten: 

De lifechart methode
Auteurs Peter Goossens, Bart Geerling & Micha van Bendegem beschrijft aan de hand van een casus de toepassing van de life chart als onderdeel van zelfmanagement educatie en ondersteuning. Op een zeer praktische wijze lichten de auteurs de verschillende toepassingsmogelijkheden toe van zowel de retrospectieve als de prospectieve life chart. De tekst is doorspekt met praktische tips en trics en geeft verpleegkundige goede handvatten bij het implementeren en toepassen van deze methode.

 

Zorg in Samenwerking, een collaborative care-programma
Auteurs Nienke van der Voort en Berno van Meijel beschrijven de onderdelen en de toepassing van het programma zorg in samenwerking, een effectief gebleken behandelprogramma dat de kwaliteit van zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis verbetert. In dit hoofdstuk geen verslag van een wetenschappelijk onderzoek maar een handzame beschrijving die verpleegkundigen kan ondersteunen bij het uitvoeren van Zorg in Samenwerking.

Naast deze hoofdstukken zijn er nog een twintigtal interventies of interventieporgramma’s uitgeschreven in het boek.
Informatie is beschikbaar op: https://www.tijdstroom.nl/boek/ggz-verpleegkunde-in-de-praktijk#.V8wLMBQ4Xm0