VMDB wordt Plusminus

De Vereniging voor Manisch Depressieven en betrokkenen (VMDB) verandert op 1 januari 2019 haar naam en gaat verder als plusminus – leven met bipolariteit. Er zijn een aantal redenen aan te voeren voor deze naamswijziging. Allereerst wordt de naam manisch depressief steeds meer vervangen door de term bipolair. Zo spreken wij van de zorgstandaard bipolaire stoornissen. Manisch-depressief is een benaming die afschrikt, zeker bij mensen die deze ziekte niet of nauwelijks kennen. Een tweede belangrijke reden zit in de nieuwe ondertitel ‘leven met bipolariteit’. Daar waar in het verleden vooral de nadruk lag op kwaliteit van zorg ligt er nu ook nadruk op kwaliteit van leven. Herstel is steeds meer gericht op het leren leven met de beperkingen, zodanig dat iedereen een kwalitatief goed leven kan hebben. Tenslotte geven wij via de ondertitel aan dat wij er niet alleen zijn voor de mensen die de bipolaire stoornis hebben, maar juist nog steeds ook voor hun naasten.

Tegelijk met deze naamsverandering lanceert de vereniging een nieuwe website op 7 januari 2019, te weten www.plusminus.nl. Deze website sluit aan bij de wens om voor een groter publiek van patiënten en hun omgeving een passend aanbod van informatie te bieden. Deze website is ook op mobiele apparaten te bekijken.

Plusminus is als vereniging voor mensen met een manisch-depressieve aandoening én hun omgeving in 1987 opgericht. Inmiddels telt zij 2.500 leden. De vereniging heeft drie speerpunten: voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Behalve de website biedt de vereniging haar leden het kwartaalblad PLUSminus , de mogelijkheid voor lotgenotengroepen en contact via de Lotgenotenlijn (0900 – 5 123 456, € 0,10 per minuut, dagelijks van 11:00 tot 21:00 uur). Daarnaast organiseert plusminus elk kwartaal een thematische bijeenkomst, beter bekend als onze Landelijke Dagen.

Contactpersoon namens plusminus:

Elke Gravenberch, bestuurslid PR + Communicatie
communicatie@plusminus.nl