4 februari – online Valeriussymposium ‘Transities in de ouderenpsychiatrie’

Het online Valeriussymposium wordt op 4 februari aanstaande georganiseerd door GGZ inGeest en de vakgroep Psychiatrie van het VUmc. Het is in Nederland uitgegroeid tot een toonaangevend symposium op het gebied van de psychiatrie.

Psychische aandoeningen ontstaan vaak al in de vroege volwassenheid. Bij het ouder worden komt daar een toenemende somatische en cognitieve comorbiditeit bij. Psychiatrische stoornissen die pas op latere leeftijd manifest worden presenteren zich al veel eerder met deze aspecifieke verschijnselen en hebben dan een brede differentiaaldiagnose. Dit behoort weliswaar tot het terrein van ouderenpsychiatrie, maar door deze pluriforme aanloop bevinden zich veel patiënten zich geruime tijd op de transitie van volwassenen- naar ouderenpsychiatrie. Een scherpe grens is niet te trekken, wat een goede samenwerking tussen de expertisegebieden inspirerend en onontbeerlijk maakt.

Het Valeriussymposium vindt dit jaar voor het laatst in de huidige vorm plaats. Vanaf 2021 organiseren de vakgroepen Psychiatrie van het Amsterdam UMC, locaties VUmc en AMC, gezamenlijk een symposium.

Meer informatie over het Valeriussymposium.