29-01 online MARIO consortiumbijeenkomst

Tijdens de KenBiS-bijeenkomst van 26 juni 2020 werd er een presentatie over de MARIO screeningstudie gegeven, een studie waarbij de onderzoekers stemmingsklachten bij kinderen van ouders met een psychiatrische aandoening in kaart willen brengen door middel van een korte online screener. Inmiddels zijn de eerste deelnemers voor de studie geïncludeerd, maar de onderzoekers zijn nog steeds heel hard op zoek naar deelnemers. Daarvoor hebben zij de hulp van behandelaren hard nodig.

Op 29 januari 2021 vindt van 14.30-16.00 uur een online MARIO consortiumbijeenkomst plaats. Tijdens het eerste uur wordt er een update gegeven over alle onderdelen van MARIO, waaronder de screeningstudie. Er zal dan veel ruimte zijn voor vragen en discussie. In het laatste half uur wordt er een quiz gehouden. De onderzoekers nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de MARIO consortiumbijeenkomst. Graag leggen zij in deze bijeenkomst nogmaals uit wat de verschillende onderdelen van MARIO inhouden en hoe de onderzoekers hulp bij het werven van deelnemers zouden kunnen gebruiken. Aanmelden kan door te mailen naar mario@ggzingeest.nl. U ontvangt dan een link voor de bijeenkomst.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van het MARIO-project.  Op deze website staat ook een link naar de MARIO screeningstudie. Wanneer u wervingsmateriaal, bestaande uit posters en flyers, wilt ontvangen dan sturen de onderzoekers u dat graag toe. Stuur dan een mail naar mario@ggzingeest.nl.

De presentatie die gegeven werd tijdens de klinisch wetenschappelijk vergadering van KenBiS op 26 juni 2020 is hier te vinden.

4 februari – online Valeriussymposium ‘Transities in de ouderenpsychiatrie’

Het online Valeriussymposium wordt op 4 februari aanstaande georganiseerd door GGZ inGeest en de vakgroep Psychiatrie van het VUmc. Het is in Nederland uitgegroeid tot een toonaangevend symposium op het gebied van de psychiatrie.

Psychische aandoeningen ontstaan vaak al in de vroege volwassenheid. Bij het ouder worden komt daar een toenemende somatische en cognitieve comorbiditeit bij. Psychiatrische stoornissen die pas op latere leeftijd manifest worden presenteren zich al veel eerder met deze aspecifieke verschijnselen en hebben dan een brede differentiaaldiagnose. Dit behoort weliswaar tot het terrein van ouderenpsychiatrie, maar door deze pluriforme aanloop bevinden zich veel patiënten zich geruime tijd op de transitie van volwassenen- naar ouderenpsychiatrie. Een scherpe grens is niet te trekken, wat een goede samenwerking tussen de expertisegebieden inspirerend en onontbeerlijk maakt.

Het Valeriussymposium vindt dit jaar voor het laatst in de huidige vorm plaats. Vanaf 2021 organiseren de vakgroepen Psychiatrie van het Amsterdam UMC, locaties VUmc en AMC, gezamenlijk een symposium.

Meer informatie over het Valeriussymposium.