Deelnemers gezocht voor de MARIO screeningsstudie!

In juni 2020 zijn we gestart met de MARIO screeningstudie. Dit is een studie naar het ontwikkelen, testen en invoeren van een vragenlijst om symptomen van een stemmingsstoornis bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen vroeg te herkennen. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben namelijk zelf een grotere kans om een stemmingsstoornis zoals een depressie te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om symptomen vroeg te herkennen zodat deze kinderen snel geholpen kunnen worden voordat zij een stoornis ontwikkelen. Deze studie is opgezet door Amsterdam UMC, locatie VUmc, Erasmus MC, LUMC, UMCU en UMCG.

Dankzij KenBiS, andere kenniscentra, diverse patiëntenverenigingen en ggz instellingen hebben inmiddels 38 kinderen meegedaan aan de MARIO screeningstudie. We zijn erg blij met dit resultaat, maar zoeken nog veel meer deelnemers.

Wie kunnen er meedoen?
· Kinderen van ouders met psychische klachten van 10 t/m 25 jaar

Wat houdt deelname in?
· We vragen om één keer een korte online vragenlijst (de MARIO-check) in te vullen. Dit duurt ongeveer 5 minuten
· Daarna nemen we, op een moment dat het de deelnemer goed uitkomt, een telefonisch interview af van ongeveer 30 minuten
· Bij kinderen tot 16 jaar moeten ook ouders toestemming geven voor deelname
· Bij kinderen tot 18 jaar vragen we ook een ouder om de MARIO-check in te vullen en mee te doen aan het telefonisch interview

Wil je meedoen of heb je kinderen die mee willen doen?
Ga naar onze website mario-project.nl, en meld je aan! Bij vragen kun je contact met ons opnemen door te mailen naar mario-check@ggzingeest.nl.