Vacature lid raad van advies KenBiS

In verband met het vertrek van een van de leden van de raad van advies is het bestuur van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) op zoek naar een lid van de raad van advies met een verpleegkundige achtergrond.

In de afgelopen jaren is KenBiS uitgegroeid tot een geprofessionaliseerde organisatie die haar kennis en activiteiten op een aansprekende wijze aan een breder publiek kenbaar wil maken. Sinds 2019 is er een raad van advies ingesteld die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het bestuur. Deze raad van advies wordt gevormd door een groep leden vanuit verschillende achtergronden. De huidige samenstelling van de raad van advies is te vinden op de website van KenBiS.

In verband met de huidige samenstelling van de raad van advies is het bestuur van KenBiS op zoek naar een lid van de raad van advies met een verpleegkundige achtergrond die zijn/haar kennis zou willen inzetten ten behoeve van KenBiS.

Lees hier de volledig vacaturetekst.

Tot uiterlijk 31 augustus kunt u uw schriftelijke reactie op deze vacature sturen naar het bureau van KenBiS via info@kenbis.nl.

Ralph Kupka wint de ISBS Mogens Schou Award 2021

Ralph Kupka, voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, heeft de ISBD Mogens Schou Award for Education and Teaching 2021 gewonnen!

Het bestuur van KenBiS feliciteert hem van harte met deze prachtige erkenning!

De International Society for Bipolar Disorders (ISBD) over de Mogens Schou Award:

The ISBD Awards committee seeks to identify candidates for the Mogens Schou Award whose contributions, commitment and passion honor the legacy of Prof. Schou. Your development of numerous courses and educational products, delivery of countless talks to the entire spectrum of stakeholders in bipolar disorder, oversight of educational programing at prominent bipolar and mood disorders meetings, and innovative approach to education have advanced the pedagogy in bipolar disorders substantially over the course of your career. On top of these tremendous achievements, you remain modest and are both affable and charming. In recognition of your tireless efforts in this area, we are pleased to be able to present you with this Award in Prof. Schou’s name.

Goed leven met een bipolaire stoornis – presentatie voorlopige resultaten

Op dinsdag 15 juni 2021 van 9.00-10.00 uur zal de projectgroep van het onderzoek ‘Goed leven met een bipolaire stoornis’ de voorlopige resultaten van het onderzoek aan geïnteresseerde betrokkenen presenteren. Hiervoor organiseren zij een online bijeenkomst. Het doel van de studie is om de effectiviteit van een positieve psychologie cursus voor bipolaire patiënten te onderzoeken. Tijdens de presentatie zullen zij kort uitleg geven over de achtergrond en huidige stand van het onderzoek en hierna zullen zij zich richten op de effecten van de interventie t/m 6 maanden. De presentatie zal ongeveer een half uur duren. Na de presentatie is er tijd voor opmerkingen of vragen ingepland. De meeting is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het onderzoek.

Registratie kan via deze link: https://www.utwente.nl/nl/bms/bipolair/Presentatie1/new-form/
Meer informatie over het onderzoek vind u via de volgende link: https://www.utwente.nl/nl/bms/bipolair/

De onderzoeksgroep kijkt ernaar uit om u op 15 juni te zien!

Deelnemers gezocht voor de MARIO screeningsstudie!

In juni 2020 zijn we gestart met de MARIO screeningstudie. Dit is een studie naar het ontwikkelen, testen en invoeren van een vragenlijst om symptomen van een stemmingsstoornis bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen vroeg te herkennen. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben namelijk zelf een grotere kans om een stemmingsstoornis zoals een depressie te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om symptomen vroeg te herkennen zodat deze kinderen snel geholpen kunnen worden voordat zij een stoornis ontwikkelen. Deze studie is opgezet door Amsterdam UMC, locatie VUmc, Erasmus MC, LUMC, UMCU en UMCG.

Dankzij KenBiS, andere kenniscentra, diverse patiëntenverenigingen en ggz instellingen hebben inmiddels 38 kinderen meegedaan aan de MARIO screeningstudie. We zijn erg blij met dit resultaat, maar zoeken nog veel meer deelnemers.

Wie kunnen er meedoen?
· Kinderen van ouders met psychische klachten van 10 t/m 25 jaar

Wat houdt deelname in?
· We vragen om één keer een korte online vragenlijst (de MARIO-check) in te vullen. Dit duurt ongeveer 5 minuten
· Daarna nemen we, op een moment dat het de deelnemer goed uitkomt, een telefonisch interview af van ongeveer 30 minuten
· Bij kinderen tot 16 jaar moeten ook ouders toestemming geven voor deelname
· Bij kinderen tot 18 jaar vragen we ook een ouder om de MARIO-check in te vullen en mee te doen aan het telefonisch interview

Wil je meedoen of heb je kinderen die mee willen doen?
Ga naar onze website mario-project.nl, en meld je aan! Bij vragen kun je contact met ons opnemen door te mailen naar mario-check@ggzingeest.nl.