Handreiking online PE cursus

De werkgroep psychotherapie heeft een handreiking geschreven voor het online aanbieden van de psycho-educatiecursus bipolaire stoornissen. Naast een algemene handleiding is er per sessie een uitwerking beschikbaar. De bestanden zijn hier te downloaden.